Aniołowie - strona 4

z tajemniczej i potężnej pomocy aniołów. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 334)

Kult aniołów w Kościele sięga II w. Po Chr. Współcześnie przywołuje się obecność aniołów w liturgii pogrzebowej (pieśń In paradisum deducant te Angeli) i oddaje szczególną cześć pamięci św. Michała, św. Gabriela, św. Rafała oraz Aniołów Stróżów.

W teologii działem, który zajmuje się pochodzeniem, klasyfikacją i hierarchią aniołów jest angelologia.

Jednym ze sposób klasyfikacji aniołów jest podział na tzw. chóry anielskie. Takie próby wybiegają jednakże poza dane biblijne. Niemniej zadania podjęli się: św. Ambroży, św. Hieronim, św. Jan Chryzostom, Dionizy Pseudo-Areopagita (uważany za pierwszego angelologa), św. Grzegorz Wielki, św. Jan z Damaszku i inni.

Anioł Stróż

Aniołem Stróżem nazywa się anioła, któremu Bóg zleca opiekę nad ludźmi. Ta opieka trwa przez całe ziemskie życie człowieka aż do jego śmierci. Każdy ma swojego „własnego”, indywidualnego Anioła Stróża.

Nauka o Aniołach Stróżach była obecna już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i rozwijana przez ojców Kościoła. Św. Cyprian nazywa ich przyjaciółmi człowieka, podobnie jak i św. Bazyli, który dodaje, że są oni pedagogami ludzi. Św. Bazyli wskazuje z kolei, że całe narody mają także swoich Aniołów Stróżów. Według św. Augustyna ustanowienie Aniołów Stróżów to wyraz miłości Boga:

Wielkim jest staranie, jakie ma Pan Bóg o ludzi. Wielką nam miłość okazał przez to, że ustanowił aniołów, aby nas strzegli.

Dużą rolę odegrali Aniołowie Stróżowie w żywotach świętych np. św. Cycylii, św. Franciszki Rzymanki, św. Stanisława Kostki, św. Franciszka Salezego oraz św. Jana Bosko.

W Kościele 2 października obchodzi się święto Aniołów Stróżów.

Polecamy również:

  • Piekło

    Piekłem w religii chrześcijańskiej nazywa się stan ostatecznego samowykluczenia człowieka z komunii z Bogiem i świętymi. Jest on konsekwencją wolnego wyboru osoby, która umiera w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i odrzucając Boże miłosierdzie. Należy przy tym pamiętać, że sam Bóg... Więcej »

  • Czyściec

    Czyśćcem nazywa się stan ludzi, którzy umarli w łasce i przyjaźni z Bogiem, zatem są już pewni swojego zbawienia, niemniej potrzebują jeszcze końcowego oczyszczenia, aby uzyskać świętość konieczną do uczestnictwa w Królestwie Bożym Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
dsasadsda
• 2022-05-16 16:49:01
...
• 2022-05-16 16:13:57
fajne
• 2022-05-16 16:04:04
A do zoo zł do do xxxl
• 2022-05-16 15:49:19
Za długie
• 2022-05-16 15:04:11