Kąt dwuścienny

Kątem dwuściennym nazywamy - jak wskazuje sama nazwa - kąt między dwoma (sąsiadującymi ze sobą) ścianami.

Procedura wyznaczania kąta dwuściennego jest następująca:

- najpierw musimy dysponować dwoma sąsiadującymi ze sobą ścianami (mogą to być np.: ściany boczne w graniastosłupie, ściana boczna graniastosłupa oraz jego podstawa, ściana boczna ostrosłupa oraz jego podstawa, itd.);

- ściany te przecinają się - a zatem możliwe jest wskazanie prostej powstałej poprzez przecięcie tych ścian - wyróżniamy ją;

- na obydwu ścianach (a zatem płaszczyznach) wyróżniamy proste (półproste) prostopadłe do wskazanej prostej (patrz rysunek);

- kątem dwuściennym nazywamy kąt pomiędzy tymi wyróżnionymi prostymi (półprostymi).

Uwaga:

Wyróżnione przez nas proste (półproste) tworzą tak naprawdę dwa kąty. Jednym z nich jest kąt dwuścienny wypukły, druigm - kąt dwuścienny wklęsły.

Kątem dwuściennym wypukłym będzie kąt o mierze mniejszej niż 180 stopni:

Kątem dwuściennym wklęsłym jest ten kąt, który ma miarę większą niż 180 stopni a zatem znajduje się "po drugiej stronie" kąta wypukłego:

 

Przykład:

Kątem dwuściennym nie będzie kąt wyznaczony w oparciu o proste (półproste), które nie są prostopadłe do prostej będącej przecięciem sąsiadujących ścian.

Przykład:

Kątem dwuściennym między ścianami bocznymi ostrosłupa czworokątnego będzie kąt zaznaczony na rysunku poniżej:

Przecięciem ścian jest krawędź boczna. Na obu ścianach zostały wykreślone odcinki prostopadłe do wyróżnionej krawędzi bocznej (są one wysokościami trójkątów będących ścianami bocznymi). Kąt dwuścienny jest kątem pomiędzy tymi odcinkami.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24