Odzyskanie niepodległości przez Polskę - strona 2

Krakowie i Drużynami Strzeleckimi. Piłsudski przewidział przebieg wojny – uważał, że najpierw trzeba zjednoczyć się z Austrią przeciwko Rosji (ponieważ jest to kraj o większym rozwoju cywilizacyjnym), a po pokonaniu Rosji i rozpadzie ententy opowiedzieć się za Anglią i Francją przeciwko frakcji niemieckiej.

Józef Piłsudski
„Strzelcy” w Kielcach, w środku - Józef Piłsudski (1914)

 

Po wybuchu I wojny światowej w 1914 roku ze „Strzelca”, „Sokoła” i Drużyn Bartoszowych powstała I Kompania Kadrowa (pod zwierzchnictwem Austrii), która 6 sierpnia wymaszerowała w stronę Miechowa, a następnie wkroczyła do Królestwa Kongresowego, gdzie Piłsudski ogłosił się komendantem wojsk polskich.

Legiony walczyły po stronie austriackiej, dzięki czemu drogą skomplikowanej dyplomacji udało się Piłsudskiemu wymóc na Austrii w 1916 roku akt utworzenia na ziemiach zaboru rosyjskiego państwa polskiego, co spowodowało, że Anglia i Francja wymusiła na Rosji uznanie istnienia tego państwa. W 1917 roku Piłsudski wraz ze swoimi oddziałami odmówił złożenia przysięgi na wierność Niemcom. Został aresztowany i internowany w twierdzy magdeburskiej. Tymczasem rewolucja październikowa w Rosji praktycznie wykluczyła ją z wojny, a Niemcy i Austro-Węgry poniosły klęskę.

Na terenie Polski zaczęły powstawać

Polecamy również:

  • Józef Piłsudski - biografia i działalność

    Józef Piłsudski urodził się w 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie. Jego ojciec brał udział w powstaniu styczniowym, był komisarzem Rządu Narodowego w powiecie rosieńskim. Józef miał jedenaścioro rodzeństwa. W 1874 roku majątek Piłsudskich spłonął w pożarze, w skutek czego musieli się przenieść do Wilna. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36