Kwestia żydowska - charakterystyka postulatów i działań - strona 3

ok. 800 tysięcy rubli. Tego typu wewnętrzne konflikty nie pomagały w budowaniu społecznego dobrobytu i umacnianiu narodu. Dlatego też kroki zmierzające do asymilacji Żydów podejmowane przez pozytywistów miały olbrzymie znaczenie.

Działania pozytywistów

Postulaty asymilacji mniejszości żydowskiej pojawiały się głównie w pozytywistycznej publicystyce oraz literaturze. Wiele miejsca problemowi temu poświęcali: Aleksander Świętochowski, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus oraz Maria Konopnicka. Teksty, które miałyby przyczynić się zmiany postrzegania Żydów przez Polaków i vice versa, bazowały przede wszystkim na niwelowaniu wzajemnych uprzedzeń i pokazywaniu, że obie części społeczeństwa mogą żyć obok siebie (często akcentowano także ważną rolę Żydów dla lokalnych środowisk).

Jednym z najważniejszych dzieł podejmujących tematykę mniejszości żydowskiej jest „Mendel Gdański” Marii Konopnickiej. Autorka ukazała w noweli Żyda, który czuł się warszawiakiem i nie wierzył w zbliżający się pogrom. Czuł się bezpieczny, ponieważ nikomu niczym nie zawinił, wprost przeciwnie – pracował na rzecz miasta i jego obywateli.

Ciekawą pozycją było także dzieło Elizy Orzeszkowej pt.: „Meir Ezofowicz”. Ukazywało ono

Polecamy również:

 • Praca u podstaw - definicja, przedstawiciele, przykłady

  Praca u podstaw była jednym z najważniejszych założeń polskiego pozytywizmu. Wiązało się ono z silnym przekonaniem o konieczności szerzenia edukacji i rozbudzania świadomości narodowej wśród najbiedniejszych warstw społeczeństwa. To właśnie one stanowiły najliczniejszą grupę (podstawę społeczeństwa)... Więcej »

 • Praca organiczna - definicja, przedstawiciele, przykłady

  Wśród wielu istotnych postulatów wysuwanych przez polskich pozytywistów bardzo ważne miejsce zajmowała praca organiczna. Na terenach państwa podzielonego między trzech zaborców rozwijała się ona już na początku wieku XIX (jako datę jej początku w Polsce często podaje się lata 20. tamtego... Więcej »

 • Emancypacja kobiet - charakterystyka postulatów i działań

  Brak głosu w sprawach politycznych, zakazy i bariery (także społeczne) niemal uniemożliwiające zdobywanie wiedzy i realizowanie własnej kariery, wyzyskiwanie w miejscach pracy przy wypłatach pensji znacznie niższych niż te, jakie otrzymywali mężczyźni – to tylko niektóre z problemów, z jakimi... Więcej »

 • Germanizacja i rusyfikacja - walka w obronie kultury i języka polskiego

  Zaborcy, inkorporując polskie ziemie do terenów swoich państw, musieli liczyć się z ryzykiem, iż zamieszkujący je Polacy nie będą podlegli ich woli i uczynią wszystko, by odzyskać niepodległość. Z tego względu rozpoczęli oni działania wynaradawiające, których celem było ostateczne pozbawienie... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36