Kordian jako bohater romantyczny

Juliusz Słowacki kreując wizerunek protagonisty swojego dramatu, Kordiana, z pewnością nadał mu rysy bohatera romantycznego. Mamy tu bowiem do czynienia z jednostką wybitną, która podejmuje samotną walkę za ojczyznę i jest głosicielem wielkich idei. Warto zatem przyjrzeć się poszczególnym elementom romantycznych rysów Kordiana.

Nieszczęśliwy kochanek

Romantyczną cechą biografii Kordiana jest jego nieszczęśliwa miłość do nieco starszej Laury. Motyw ten, jak u wszystkich wielkich romantyków, jest inspirowany przeżyciami samego autora. Jak wiadomo, Słowacki we wczesnej młodości był bardzo zakochany w starszej od niego Ludwice Śniadeckiej. To niespełnione uczucie przyczynia się u Kordiana do podjęcia próby samobójczej. Bohater strzela sobie w głowę, ale strzał jest niecelny. Oczywiście w wydarzeniu tym widać również echa uczuciowości sentymentalnej, zwłaszcza zaś werteryzmu. Jednocześnie ujawniają się tu inne romantyczne cechy Kordiana: samotność, poczucie wyalienowania i osamotnienia.

Romantyczny wojażer

Kordian, jak większość romantycznych postaci, odbywa podróż po różnych zakątkach Europy. Owocuje ona poznaniem natury świata i jego okrutnych obyczajów. James Park w Londynie, skała w Dover, Watykan, Mont Blanc – oto kolejne etapy romantycznej wędrówki. Okazuje się, że podróż jest też narzędziem samopoznania. Kordian rozlicza się bowiem ze swoim dotychczasowym stylem życia i dokonuje istotnego przewartościowania. Na górze Mont Blanc porzuca puste mrzonki i sprzedajną miłość i postanawia zostać gorliwym patriotą. Ów motyw przemiany jest również charakterystyczną cechą bohatera romantycznego.

Indywidualista i buntownik

Kordian jest również bardzo romantyczny w swoim indywidualizmie. Pragnie wprawdzie poświęcić się dla zbiorowości, ale swoje miejsce we wspólnocie widzi tylko w roli przewodnika. Na Mont Blanc mówi np:

Jam jest posąg człowieka na posągu świata.
O gdyby tak się wedrzeć na umysłów górę,
Gdyby stanąć na ludzkich myśli piramidzie.

Ponadto kiedy podczas głosowania w podziemiach kaplicy świętego Jana okazuje się, że większość spiskowców opowiada się przeciwko zabójstwu cara, Kordian decyduje się działać wbrew woli ogółu. Jego indywidualizm ma zatem wymiar buntowniczy i skrajny. Można dopatrywać się w nim przejawów romantycznego prometeizmu.

Spiskowiec i rewolucjonista

Kordian wciela także w życie charakterystyczne dla romantycznej wizji świata działanie rewolucyjne. Chce być człowiekiem czynu i obalić samego cara. Walki przeciwko tyranii (pojmowanej w sensie uciemiężenia narodu, ale też despotyzmu w ogóle) nie może Kordian prowadzić otwarcie, dlatego przyjmuje los spiskowca i skrytobójcy. Cechuje go romantyczna, szaleńcza odwaga i gotowość do najwyższych poświęceń.

Narodowy męczennik

Wreszcie Kordian jest również męczennikiem narodowej sprawy. Za podniesienie ręki na cara Mikołaja zostaje skazany na śmierć. Przyjmuje ów wyrok z godnością i staje przed plutonem egzekucyjnym. Nie wiadomo wprawdzie, czy Kordian zostanie rozstrzelany, jednak z całą pewnością można go usytuować obok literackich kreacji narodowych bohaterów. Ponadto finał dramatu nadaje tej postaci rysy tragiczne.

Polecamy również:

  • Kordian jako spiskowiec

    Kordian to bohater dramatu Słowackiego, który na oczach czytelnika przechodzi znaczącą przemianę: z romantycznego dandysa podróżującego po Europie w poszukiwaniu kolejnych rozrywek przekształca się w spiskowca, który organizuje zamach na życie rosyjskiego cara Mikołaja I. Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 4 + 3 =
syfex173
2024-03-02 15:09:32
Dzięki. Współczuje wszystkim
Oi
2024-02-26 07:33:18
Ok
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23