Spis lektur dla klasy II liceum od 2012 - poziom podstawowy

Adam Mickiewicz
Oda do młodości
Ballady (RomantycznośćŚwiteź)
Sonety krymskie (Stepy akermańskieBakczysaraj w nocy, Pielgrzym, Ajudah)
Konrad Wallenrod (fragmenty)
Dziady cz. III
Dziady cz. IV (fragmenty)
Pan Tadeusz
- Liryki Lozańskie ([Polały się łzy me czyste, rzęsiste…][Nad wodą wielką i czystą...])
Juliusz Słowacki
Kordian
- Sonet
- [Gdy noc głęboka…]
Rozłączenie
Hymn
Grób Agamemnona
Cyprian Norwid
Fortepian Szopena
Bema pamięci żałobny rapsod
W Weronie
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie
Franciszek Schiller
Do Radości
Bolesław Prus
Lalka
- Kroniki tygodniowe
Fiodor Dostojewski
- Łagodna
Zbrodnia i kara
Joseph Conrad
Jądro ciemności
Eliza Orzeszkowa
Nad Niemnem
Maria Konopnicka
Mendel Gdański
Rota
Stanisław Wyspiański
Wesele
Władysław Reymont
Chłopi
Stefan Żeromski
Wierna rzeka
Ludzie bezdomni
Przedwiośnie
- Snobizm i postęp
Witold Gombrowicz
Ferdydurke
Bruno Schulz
- opowiadania
Jarosław Iwaszkiewicz
Panny z Wilka
Zofia Nałkowska
Granica
Tadeusz Borowski 
wybrane opowiadanie
Irit Amiel
- opowiadanie z tomu Osmaleni
Maria Dąbrowska
Noce i dnie (fragmenty)
Kazimierz Wierzyński
wiersze
Halina Poświatowska
- Manekiny
Franz Kafka
Proces
Sławomir Mrożek
Tango
Jan Kasprowicz 

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
nie wiem
linia brzegowa(półwyspy, wyspy, morza i oceany) • 2020-09-23 16:23:59
ez
tak o • 2020-09-23 15:28:13
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47
Dzk , bardzo pomocne
bobas • 2020-09-16 17:40:29