Kamień z katedry - streszczenie - strona 3

komun miejskich (we Włoszech). Od ich umiejętności i zaangażowania zależało tempo budowy. Np. dzięki wytężonej pracy opata Sugera Sant-Denis wzniesiono w trzy lata i trzy miesiące. Z czasem powstały instytucje zapewniające ciągły nadzór budowlany i odpowiedzialne za zatrudnienie pracowników, zarządzanie finansami, przechowywanie planów. Ich delegaci (duchowni) określani byli mianem custos fabricae, magister fabricae, magister operis.

Zatrudnieni przy budowie gotyckich katedr tworzyli zhierarchizowane społeczeństwo. Robotnicy – zbiegli chłopi, wieśniacy szukający w miastach zarobku – kopali fundamenty, transportowali materiały, napędzali maszyny. Byli i tacy, którzy zgłaszali się do pracy, by odpokutować za grzechy. Narrator przytacza przykład Renauda de Mantaubana, zamordowanego przez współpracowników w efekcie rywalizacji o posadę. Nieco wyżej plasowali się pomocnicy murarzy oraz sami muratorzy pracujący w drzewie, kamieniu, ołowiu i żelazie – właściwi konstruktorzy.

Najciężej pracowano w kamieniołomach. Tu warunki były najgorsza, a płace najniższe. W 1277 r. naczelnik robót w Dolinie Królewskiej, Walter de Chareford, zlecił budowę szopy stanowiącej schronienie dla robotników zajmujących

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01