Maria Janion, Co się stało z mitologią słowiańską – opracowanie

Geneza

Tekst pt. Co się stało z mitologią słowiańską pochodzi z tomu Marii Janion pod wspólnym tytułem Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Zbiór ukazał się w Krakowie w 2006 roku. W umieszczonych tam artykułach badaczka znacznie wykracza poza ścisłe pole badań literaturoznawczych. Nawiązuje nie tylko do badan naukowych, ale także do współczesnych dyskusji przeprowadzanej w nowoczesnych mediach, np. w intrenecie. Jej teksty stanowią wspólna kulturowa refleksję o zapomnianym dziedzictwie pogańskim w Polsce.

Mit słowiańszczyzny

Artykuł Marii Janion jest w dużej mierze tekstem o współczesności, bo właśnie w tej rzeczywistości autorka odnajduje niebezpieczeństwo porzucenia pojęcia narodu w tradycyjnym znaczeniu. Zagrożone jest także poczucie wspólnoty, a wynika to z odejścia od dbałości o wielowiekowe dziedzictwo kulturowe, również, a może zwłaszcza, sprzed okresu chrześcijaństwa. Temat słowiańskiego mitu Janion odnajduje w dyskusjach politycznych, ale także społecznych, prowadzonych w przestrzeni publicznej, tutaj na forum internetowym.

Zaniedbania współczesności

Maria Janion w pierwszej kolejności za stan zapomnienia o tradycji słowiańskiej obwinia tych, którzy przeprowadzali proces chrystianizacji w Polsce, a więc misjonarzy, duchownym i kronikarzy, którzy nie zadali sobie trudu by upamiętnić kulturowe dziedzictw Słowian, zignorowali je. Cierpią na tym współczesne pokolenia, pozostające w niepewności co do własnej tożsamości, wypływającej między innymi z takich korzeni. Zasługi w tej materii przypisuje pokoleniu romantyków, próbujących zrehabilitować pogański świat, jako niezwykle wartościowy i inspirujący.

Polecamy również:

  • Maria Janion, Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi – streszczenie

    Książka Marii Janion zwraca uwagę na rangę przeszłości w naszym życiu – na każdej stronie podkreśla, że w zbliżeniu się do Europy i jej kultury, nie powinniśmy zapominać o historii narodowej. Głównie ze względu na pamięć o naszych przodkach, który poświęcili wiele krwi w jej obronie. Więcej »

  • Maria Janion, Pierwsze wyzwolenie wyobraźni – streszczenie

    Na początku autorka przywołuje swoje doświadczenia badawcze w poszukiwaniu etymologii francuskiego słowa fantasme. Od znaczenia typowo medycznego, wskazującego na zaburzenia zdolności umysłowych przechodzi do definicji cechy osoby zupełnie zdrowej na umyśle, marzącej, czyli korzystającej z możliwości swojej wyobraźni. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
elo
jonatan • 2021-05-13 14:50:49
Tekst wsm fajny, ale tak dziwnie napisany, nie da się nic zrozumieć, lepiej się popraw ...
Ktos mondry • 2021-05-13 12:45:10
Fajna robota, dzięki byczku
Toja • 2021-05-13 11:26:25
2
Hanka • 2021-05-13 09:15:11
Piłsudski dla władzy dopuścił do walki między Polakami.
Marcin • 2021-05-12 07:52:49