Cyprian Kamil Norwid Bema pamięci żałobny rapsod - interpretacja i analiza wiersza - strona 2

sprawia, że obraz pogrzebu podlega mityzacji. Staje się on uniwersalnym archetypem, żywą ikoną, z której wypływa siła niemal metafizyczna. Owym początkiem, do którego sięga Norwid jest zatem z jednej strony średniowieczna przeszłość, która umiejscawia Bema w planie historii narodowej, ale jednocześnie starożytność czyniąca z bohatera figurę ponadnarodową.

Najważniejszy znak tradycji antycznej to sama forma rapsodu, czyli starożytnej pieśni poświęconej pamięci wielkiego herosa. Co więcej, tekst jest pisany heksametrem, a więc stopą metryczną wywodząca się z dzieł Homera. W obrazie pogrzebu widzimy „panny żałobne” (obrazy zaczerpnięte ze starożytnej obyczajowości, ale również z Biblii – poeta eksponuje nawiązanie do przypowieści „O pannach mądrych i głupich”). Wreszcie śladem nawiązania do antyku jest również łacińskie motto wiersza, które stanowi przytoczenie słów słynnego Hannibala. Widać zatem, że zamysł Norwida polega na uczynieniu z generała figury maksymalnie uniwersalnej, takiej która będzie przemawiać do wyobraźni ludzi różnych narodowości i kultur.

Plan historyczny i alegoryczny

Podobnie zatem, jak generał jest w wierszu Norwida zarówno konkretną osobą i uniwersalnym symbolem,

Polecamy również:

  • Bema pamięci żałobny rapsod - treść wiersza

    — Czemu, cieniu, odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz,Przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan?Miecz wawrzynem zielony, gromnic płakaniem dziś polan,Rwie się sokół i koń twój podrywa stopę, jak tancerz.Wieją, wieją proporce i zawiewają na siebie,Jak namioty ruchome wojsk, koczujących... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
Super pozdrawiam
Marek • 2022-01-18 11:58:05
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10