Past Simple - budowa - strona 2

Pracowaliśmy nad tym przez cały wieczór.
My mother cleaned the house and cooked dinner. - Moja mama posprzątała dom i ugotowała obiad.
When Tom was a child, he wanted to be a superhero. - Kiedy Tom był dzieckiem, chciał być superbohaterem.
They enjoyed the meeting. - Podobało im się na spotkaniu.

2) Czasowniki nieregularne (Irregular Verbs)

Formy czasu przeszłego czasowników nieregularnych nie rządzą się określonymi zasadami. W przypadku niektórych czasowników zmienia się prawie cały wyraz, w innych tylko końcówka. Może się jednak zdarzyć, że forma czasu przeszłego jest taka sama jak bezokolicznik.

be – was/were  
leave – left
put – put
see – saw
think – thought
go – went
make – made
read – read
write – wrote
build – built

Tabelka z czasownikami nieregularnymi zawarta została w sekcji czasowniki nieregularne. Na szczególną uwagę zasługuje w tym kontekście czasownik 'be', który w zależności od osoby przyjmuję formę 'was' (I/she/he/it) lub 'were' (we/you/they).

Przykłady zdań:

We woke up very late today. - Dziś obudziliśmy się bardzo późno.
The telephone rang. - Zadzwonił telefon.
I lost the car keys in the supermarket. - Zgubiłem w supermarkecie kluczyki od auta.
My brother went to the library yesterday. - Mój brat poszedł wczoraj do biblioteki.
They met together and ate lunch. - Oni spotkali się razem i zjedli lunch.

Polecamy również:

  • Past Simple - pytania i przeczenia

    Pytania tworzone są przy pomocy operatora did i formy podstawowej czasownika (infinitive): Did you win? Schemat przeczeń w czasie past simple jest następujący: podmiot + did not (didn't ) + forma podstawowa czasownika (infinitive). Przykład: I didn't go to school yesterday. Więcej »

  • Past Simple - zastosowanie

    Czas past simple służy opisywaniu zdarzeń z przeszłości. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany czas przeszły w języku angielskim. Odnosi się najczęściej do: wydarzeń zakończonych, wydarzeń jednorazowych, sekwencji zdarzeń i nawyków z przeszłości. Więcej »

  • Past Simple vs Present Perfect

    Mimo iż czasy past simple i present perfect w tłumaczeniu na język polski przybierają podobne brzmienie, ich oryginalne znaczenie jest nieco inne. Podstawową różnicą jest forma gramatyczna, drugą – czas gramatyczny (past simple jest czasem przeszłym, a present perfect teraźniejszym). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
Bardzo prosty
Oliwia • 2021-01-26 06:11:42
wspaniałe, jestem fanką
KAsia • 2021-01-25 21:06:28
Koks streszczenie
Kid • 2021-01-25 19:32:57
w szkole sprawiedliwość powinna być
e-nauka • 2021-01-25 15:05:17
exstra pomogło mi w pracy z historii!
kokoszka124 • 2021-01-25 12:19:04