Future Perfect Continuous - zastosowanie

Czas future perfect continuous podobnie jak future perfect używany jest w odniesieniu do przyszłości. Zaliczamy go jednak do czasów progresywnych, dlatego jego budowa znacznie różni się od konstrukcji czasu future perfect.

Różnica między czasami future perfect i future perfect continuous polega na odmiennym stosowaniu. Podczas gdy future perfect używany jest w odniesieniu do czynności, które zostaną zakończona w przyszłości czas future perfect continuous służy podkreśleniu ciągłości danej czynności w określonym czasie w przyszłości.

W zdaniach z future perfect continuous zwykle wspominamy konkretny punkt w przyszłości (next month/year, on Saturday/Monday itp.), a także czas, jaki upłynie do tego momentu (for a year, for three months itp.).

Porównajmy poniższe zdania:

We will have finished our project by the end of the week. - Skończymy nasz projekt do końca tego tygodnia.

We will have been finishing our project by the end of the week. - Pod koniec tygodnia będziemy kończyć nasz projekt.

Inne przykłady zdań w czasie future perfect continuous:

Next week he will have been writing this book for a year. - W przyszłym tygodniu minie rok, od kiedy on pisze tę książkę.
On Saturday we will have been living together for three months. - W sobotę miną trzy miesiące, od kiedy razem mieszkamy.
Tomorrow you will have been painting the walls for a month. - Jutro minie miesiąc, odkąd malujesz ściany.

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
Tom will be as tall as Peter. (Tom był taki wysoki jak Peter.)?????????? Poprawcie to.
ola • 2020-12-01 21:29:44
e za
kelo\ • 2020-12-01 21:00:20
7
wier • 2020-12-01 20:25:25
????
Mentos • 2020-12-01 18:19:25
Dz
AAAA • 2020-12-01 14:55:56