Future Perfect - zastosowanie

Czas future perfect używany jest w odniesieniu do czynności, które zostaną zakończona w przyszłości. Ważne jest określenie czasu, do kiedy dana czynność zostanie zakończona.

She will have finished her work by the end of the week. - Ona skończy pracę do końca tego tygodnia.
In 3 years' time I will have finished my studies. - Skończę studia w ciągu 3 lat.
Next month we will have been friends for 15 years. - W następnym tygodniu minie 15 lat, odkąd jesteśmy przyjaciółmi.
This week they will have been in London for 6 months. - W tym tygodniu minie 6 miesięcy, odkąd są w Londynie.
By the time Tom turns 30 he will have travelled all over the world. - Zanim Tom skończy 30 lat, zwiedzi cały świat.
Next year I will have known you for 25 years. - W przyszłym roku minie 25 lat, odkąd cię poznałem.
By the time I get up, he will have already come back from school. - Zanim wstanę, on już wróci ze szkoły.
The lecture will have finished by 2 o'clock. - Wykład skończy się do drugiej.

W czasie future perfect często występują następujące przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe:

before – przed   
by – do (by tomorrow - do jutra, by Monday / Sunday – do poniedziałku / niedzieli, by the end of the week – do końca tego tygodnia)
in 2 years' time – za 2 lata

Polecamy również:

 • Future Continuous - budowa

  Zdania twierdzące w czasie future continuous mają następującą budowę: podmiot + will ('ll) + be + czasownik z końcówką '-ing' (They will be playing football tomorrow). Przeczenia tworzymy przy pomocy słówka 'not' (They will not be playing football tomorrow), a pytania przez inwersję (Will they be... Więcej »

 • Future Perfect Continuous - budowa

  Zdania twierdzące w czasie future perfect continuous zbudowane są w następujący sposób: podmiot + will ('ll) + have + been + czasownik z końcówką '-ing' (By next week they will have been living there for 50 years). Przeczenia tworzymy przy pomocy słówka 'not', a pytania na zasadzie inwersji. Więcej »

 • Future Simple - budowa

  Zdania twierdzące w czasie future simple mają następującą konstrukcję: podmiot + will ('ll) + podstawowa forma czasownika (infinitive). Przykład: I will come to your party. - Przyjdę na twoją imprezę. Przeczenia tworzymy przy pomocy słówka 'not' (I won't come to your party. - Nie przyjdę na twoją imprezę), a... Więcej »

 • Forma 'to be going to' - budowa i zastosowanie

  Struktura 'going to' jest używana w odniesieniu do przyszłości równie często jak czas future simple. Częściej jednak występuje w języku mówionym, podczas gdy 'will + infinitive' preferowane jest w komunikacji formalnej. 'Going to' stosowane jest ponadto przy wyrażaniu intencji, zamiarów,... Więcej »

 • Zestawienie czasów angielskich

  W ramach powtórzenia czasów angielskich proponujemy następującą analizę: zdanie 'I play football' zaprezentowane zostało we wszystkich omówionych w niniejszym dziale czasach gramatycznych. W celu zaobserwowania różnic i lepszego zrozumienia, każde zdanie opatrzone zostało komentarzem. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23