Nicolae Ceausescu - biografia, historia

Nicolae Ceausescu urodził się 26.01.1918 roku na terytorium Królestwa Rumunii. Pochodził z biednej rodziny chłopskiej, która posiadała niewielkie pole i dorabiała na życie trudząc się drobnym rzemiosłem. Z tego tez powodu młody Nicolae odebrał jedynie podstawowe wykształcenie w lokalnej szkole. Nic nie wskazywało, że osoba ta będzie tak ważną postacią dla historii Rumunii.

Po ukończeniu nauki Ceausescu rozpoczął terminowanie w zakładzie szewskim, nie miał jednak, jak się wydaje, predyspozycji ani chęci do tego typu zadań. W latach 30. związał się za to z rumuńskim ruchem komunistycznym, stając się jego mało znaczącym, ale aktywnym działaczem. Za swoją działalność był wielokrotnie aresztowany, w tym podczas II wojny światowej. W roku 1944 jego rola w polityce znacznie się zwiększyła. Był jednym ze współorganizatorów komunistycznych młodzieżówek, a od 1947 roku zasiadał w rządzie. W roku 1946 poślubił swoją ukochaną Elenę, która to w przyszłych latach była jednym z motorów jego kariery. Od połowy lat 50. był bliskim współpracownikiem ówczesnego przywódcy Rumunii, Ghieorgu-Dieja. Po jego śmierci w roku 1965 został I sekretarzem rumuńskiej partii komunistycznej i faktycznym przywódcą kraju.

Rządy Nicolae i jego żony charakteryzują się znaczną poprawą wizerunku Rumunii na Zachodzie, nowy przywódca Rumunii odważył się bowiem kilkukrotnie potępić działania ZSRR, zwłaszcza wobec interwencji w Czechosłowacji i doktrynie Breżniewa. Stąd też ciepły klimat stosunków i rozmów z krajami Europy Zachodniej. Działania te były jednak jedynie wybiegiem dyplomatycznym, bowiem Ceausescu ciągle był podporządkowany Moskwie i ciągle budował państwo komunistyczne. Przejęcie władzy pozwoliło mu na budowę ogromnego prywatnego majątku, posiadania na własność wielu zabytkowych pałaców, w czasie jego rządów pojawiały się również pewne cechy kultu jednostki. Z drugiej strony coraz gorzej prezentował się stan rumuńskiej gospodarki. Nasilał się również terror polityczny i policyjny.

W roku 1989 przez cały blok wschodni przetoczyła się tzw. Jesień Narodów – seria rewolucji i wystąpień, obalających kolejne rządy komunistyczne. W Rumunii doszło wtedy do krótkotrwałej wojny domowej, gdy starły się siły antykomunistyczne i wojska wierne dawnej władzy. Ceausescu i jego żona zostali aresztowani. Po bardzo krótkim procesie pokazowym para dyktatorska została skazana na śmierć. Wyrok wykonano jeszcze tego samego dnia, w obecności kamer, 25.12.1989 roku.

Polecamy również:

  • Dekolonizacja Afryki i Azji po II wojnie światowej

    Zakończenie II wojny światowej było jednocześnie początkiem końca epoki dawnych, rozciągających się na wiele kontynentów imperiów, takich jak Francja czy Wielka Brytania. Państwa te jeszcze na początku XX wieku były hegemonami na skalę światową, jednakże dwie wojny światowe poważnie nadszarpnęły... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19