Zmiany liczby ludności na świecie, kontynentach i w wybranych państwach - strona 6

1975 liczba ludności Meksyku wzrosła do około 60,2 mln mieszkańców. W połowie lat 60.tych XX wieku największy był też przyrost naturalny w Meksyku – +35,0‰. Od tego czasu  zmniejszył się znacznie – do +14,8‰. Współczynnik dzietności kobiet (średnia liczba urodzonych dzieci przez kobietę w wieku rozrodczym – 15-49 lat) zmniejszył się od 5,7 do 2,1. W 2011 roku liczba ludności Meksyku wynosiła 114,5 mln ludności, co oznacza, że jej podwojenie nastąpiło po około 40 latach (wcześniej po nieco ponad 20 latach).

Anglia w połowie XVII wieku liczyła nieco ponad 5 mln mieszkańców. W  trakcie pierwszego spisu powszechnego w 1801 roku zamieszkiwało tam około 8,3 mln ludzi. Po 50 latach liczba ta podwoiła się (16,8 mln w 1851 roku). Kolejne podwojenie miało miejsce po 60 latach – w 1911 roku (33,6 mln). Od tego czasu tempo wzrostu liczby ludności Anglii zmniejszyło się. Najsilniej było to widoczne w okresie wojen światowych oraz po II Wojnie Światowej, kiedy wielu Brytyjczyków wyemigrowało m.in. do Australii na skutek kryzysu gospodarczego. W roku 1951 liczba ludności Anglii wynosiła ok. 41 mln, w roku 1971 ok. 45,8 mln, a w roku 2004 – 50,1 mln. W roku 2011 liczba ludności Anglii wynosiła około 53 mln (całego Zjednoczonego Królestwa 63,2 mln).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Umieralność i zagrożenia zdrowia na świecie

  Całkowity współczynnik umieralności (wyrażony jako ilość zgonów w danym okresie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jakiegoś obszaru) jest zróżnicowany przestrzennie. W 2011 roku (według danych OECD) największe wartości współczynnika obserwowano w krajach afrykańskich na południe... Więcej »

 • Problem ubóstwa i głodu na świecie - rejony, kraje, statystyki

  Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dobowa wartość kaloryczna pokarmów wystarczająca dla normalnego funkcjonowania organizmu dorosłego człowieka wynosi 2500 kcal (wartość pożądana to 2700 kcal). Są to oczywiście wartości uśrednione. Więcej energii potrzebują... Więcej »

 • Eksplozja demograficzna i starzenie się społeczeństw - problemy demograficzne i ich skutki

  Eksplozja demograficzna to gwałtowny (zachodzący w okresie kilku dziesięcioleci) wzrost liczby ludności jakiegoś obszaru. Jest on wynikiem dużego spadku umieralności (zwłaszcza małych dzieci i niemowląt), przy utrzymującej się dużej rodności. Efektem są wysokie wartości współczynnika przyrostu naturalnego... Więcej »

 • Fazy i model przejścia demograficznego i epidemiologicznego

  Przejście demograficzne (model transformacji demograficznej) to opis zmian od społeczności ludzkiej charakteryzującej się wysokim współczynnikiem urodzeń i zgonów do społeczności odznaczającej się niskim współczynnikiem śmiertelności i urodzeń oraz opis zmian przyrostu naturalnego z tym związanych. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
s
s • 2021-06-15 19:13:42
lkasDJFNLA;SKDFJ;LAKsdfj
Nie jestem maszyną • 2021-06-15 17:45:13
.
Gggg • 2021-06-15 10:56:10
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39