Zmiany liczby ludności na świecie, kontynentach i w wybranych państwach - strona 2

Ziemi było Afrykanami, nieco mniej (13,5%) zamieszkiwało Ameryki, Europejczycy stanowili około 10% mieszkańców naszej planety, zaś najmniej liczni byli Australijczycy i wyspiarze wysp Oceanii (0,5%).

W porównaniu z rokiem 1950 można zauważyć ponad dwukrotny spadek udziału mieszkańców Europy (21% mieszkańców Ziemi w 1950 roku), niewielki (o 5%), wzrost udziału mieszkańców Azji i prawie dwukrotny wzrost udziału mieszkańców Afryki (z 9%). Od 1950 roku liczba mieszkańców Europy wzrosła bowiem tylko o 30%, zaś mieszkańców Afryki prawie 5-krotnie.

W ten sposób sytuacja prawie wróciła do warunków z połowy XVII wieku, kiedy liczba ludności Afryki wynosiła około 100 mln osób, co stanowiło 18% liczby ludności Ziemi. W następnych 200 latach Afryka przeżywała regres demograficzny, jako efekt europejskiego i arabskiego handlu niewolnikami, później zaś krwawego podboju przez mocarstwa europejskie.

W Europie od połowy XVIII wieku do drugiej połowy wieku XX nastąpił około 5-krotny wzrost liczby ludności i to mimo emigracji do Ameryk oraz wojen ogólnoeuropejskich (wojny napoleońskie, dwie wojny światowe). W Ameryce miał miejsce ponad 5-krotny wzrost liczby ludności między 1850 r. a 1950 r., jako skutek

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Umieralność i zagrożenia zdrowia na świecie

  Całkowity współczynnik umieralności (wyrażony jako ilość zgonów w danym okresie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jakiegoś obszaru) jest zróżnicowany przestrzennie. W 2011 roku (według danych OECD) największe wartości współczynnika obserwowano w krajach afrykańskich na południe... Więcej »

 • Problem ubóstwa i głodu na świecie - rejony, kraje, statystyki

  Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dobowa wartość kaloryczna pokarmów wystarczająca dla normalnego funkcjonowania organizmu dorosłego człowieka wynosi 2500 kcal (wartość pożądana to 2700 kcal). Są to oczywiście wartości uśrednione. Więcej energii potrzebują... Więcej »

 • Eksplozja demograficzna i starzenie się społeczeństw - problemy demograficzne i ich skutki

  Eksplozja demograficzna to gwałtowny (zachodzący w okresie kilku dziesięcioleci) wzrost liczby ludności jakiegoś obszaru. Jest on wynikiem dużego spadku umieralności (zwłaszcza małych dzieci i niemowląt), przy utrzymującej się dużej rodności. Efektem są wysokie wartości współczynnika przyrostu naturalnego... Więcej »

 • Fazy i model przejścia demograficznego i epidemiologicznego

  Przejście demograficzne (model transformacji demograficznej) to opis zmian od społeczności ludzkiej charakteryzującej się wysokim współczynnikiem urodzeń i zgonów do społeczności odznaczającej się niskim współczynnikiem śmiertelności i urodzeń oraz opis zmian przyrostu naturalnego z tym związanych. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
s
s • 2021-06-15 19:13:42
lkasDJFNLA;SKDFJ;LAKsdfj
Nie jestem maszyną • 2021-06-15 17:45:13
.
Gggg • 2021-06-15 10:56:10
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39