Zmiany liczby ludności na świecie, kontynentach i w wybranych państwach - strona 2

Ziemi było Afrykanami, nieco mniej (13,5%) zamieszkiwało Ameryki, Europejczycy stanowili około 10% mieszkańców naszej planety, zaś najmniej liczni byli Australijczycy i wyspiarze wysp Oceanii (0,5%).

W porównaniu z rokiem 1950 można zauważyć ponad dwukrotny spadek udziału mieszkańców Europy (21% mieszkańców Ziemi w 1950 roku), niewielki (o 5%), wzrost udziału mieszkańców Azji i prawie dwukrotny wzrost udziału mieszkańców Afryki (z 9%). Od 1950 roku liczba mieszkańców Europy wzrosła bowiem tylko o 30%, zaś mieszkańców Afryki prawie 5-krotnie.

W ten sposób sytuacja prawie wróciła do warunków z połowy XVII wieku, kiedy liczba ludności Afryki wynosiła około 100 mln osób, co stanowiło 18% liczby ludności Ziemi. W następnych 200 latach Afryka przeżywała regres demograficzny, jako efekt europejskiego i arabskiego handlu niewolnikami, później zaś krwawego podboju przez mocarstwa europejskie.

W Europie od połowy XVIII wieku do drugiej połowy wieku XX nastąpił około 5-krotny wzrost liczby ludności i to mimo emigracji do Ameryk oraz wojen ogólnoeuropejskich (wojny napoleońskie, dwie wojny światowe). W Ameryce miał miejsce ponad 5-krotny wzrost liczby ludności między 1850 r. a 1950 r.,

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach
Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
haha
chacha • 2020-10-20 13:32:00
które to interpretacja?
Sylwia • 2020-10-18 12:46:17
Dobre
Bartek • 2020-10-18 12:38:41
Dzięki
Siano • 2020-10-17 15:44:01
Szkoda, że ludzie, którzy coś wiedzą na temat edukacji - są usuwani..., a przychodzą...
Szkoda • 2020-10-15 06:56:27