Rybołówstwo na świecie - geografia - strona 2

– stawach, w Europie zakładanych już w Średniowieczu przez zakon cystersów). Od kilkudziesięciu lat wzrasta też pozyskiwanie organizmów morskich z hodowli (marikultura) – glonów, łososi (np. w Norwegii), krewetek, perłopławów i innych.
Współcześnie szacuje się, że utrzymanie ponad 500 mln osób żyjących w krajach rozwijających się zależy od rybołówstwa i akwakultury.

W roku 2010 pozyskanie połowy organizmów wodnych wyniosły 148, 5 mln ton (wg danych FAO). Z tego ok. 88,5 mln ton pochodziło z połowów organizmów dzikich (wielkość ta pozostaje mniej więcej stała od lat 90.tych XX wieku), a prawie 60 mln ton z akwakultury (z czego ok. 60% poławiano w Chinach). W połowach dzikich organizmów wodnych również prowadzą (2010 r.) Chiny – z 15,5 mln ton – ok. 17% wielkości połowów światowych. Do czołówki światowej (wielkość połowów >2 mln ton) pod względem wielkości połowów (bez akwakultury) należały też: Indonezja, Indie, USA, Peru, Federacja Rosyjska, Japonia, Myanmar, Chile, Norwegia, Filipiny, Wietnam.
Wsród poławianych gatunków najwięcej łowi się: śledzi, sardynek i sardeli (ponad 20 mln ton rocznie), dorszowatych i morszczukowatych, tuńczyków, łososi, płastug (fląder, halibutów, soli),

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Zasoby naturalne - rodzaje, źródła

  Zasoby naturalne lub przyrodnicze zasoby naturalne to wszystkie elementy środowiska przyrodniczego, które człowiek może wykorzystać dla swoich potrzeb. Są to zarówno organiczne, jak i nieorganiczne elementy środowiska. Więcej »

 • Rolnictwo na świecie - definicja, historia - geografia. Chów a hodowla - różnice

  Rolnictwo jest działem gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem żywności dla człowieka i zwierząt (wytwarzanie pasz) oraz produkcją surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego dla przemysłu przetwórczego. Więcej »

 • Leśnictwo na świecie - geografia

  Leśnictwo jest jedną z gałęzi gospodarki narodowej. Zajmuje się ono:- wykorzystaniem lasów w celach gospodarczych,- ich ochroną,- pielęgnacjąi odnawianiem. Więcej »

 • Przemysł na świecie - geografia

  Przemysł jest jednym z działów gospodarki. Działalność przemysłowa polega na wydobywaniu lub pozyskiwaniu surowców (mineralnych, roślinnych i zwierzęcych) i ich przetwarzaniu na wyroby gotowe służące zaspokojeniu potrzeb ludzi (czasami jedne branże przemysłu wytwarzają produkty wykorzystywane przez... Więcej »

 • Sektor usług i jego rola w rozwoju społeczno-gospodarczym świata

  Usługa to każda czynność użytkowa, zaspokajająca określoną potrzebę klienta (osoba fizyczna lub instytucja), ale nie związana z produkcją dóbr materialnych. Wiele usług świadczone być może dzięki istnieniu infrastruktury, czyli np. dróg (infrastruktura techniczna), szkół i szpitali... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
Ładnie napisane ale nie wiem czy młody umysł ogarnie tyle nowych pojęć. Myślę, że ...
Sandra Rydzewska • 2021-10-24 15:00:48
.
z • 2021-10-24 14:48:34
O
O • 2021-10-24 13:18:33
xd
twojstary • 2021-10-24 12:18:46
"Asymptoty to proste, do których wykres funkcji zbliża się dowolnie blisko ale nigdy ic...
Mich • 2021-10-24 10:21:02