Rosja - środowisko przyrodnicze, demografia, gospodarka - Geografia - strona 4

anie - >1,1 mln ludzi; wśród innych stosunkowo licznych grup etnicznych można wymienić: Komiaków w północnej Rosji (w części europejskiej), Mordwinów, Udmurtów i Maryjczyków na Uralu, Awarów, Kabardyjczyków i Osetyńców na Kaukazie, czy Buriatów i Jakutów na Syberii; inne grupy etniczne są często bardzo nieliczne – Czukczów zamieszkujących północno-wschodni kranie Rosji jest kilkanaście tysięcy, a pokrewnym językiem koreckim posługiwało się w 2002 roku tylko 8 osób.
Związek Radziecki był państwem propagującym ateizm i walczącym z kościołami. W 2010 roku w Rosji do ateizmu przyznawało się 13% mieszkańców kraju. Kolejne 25% określało się jako osoby wierzące, ale niereligijne (nie związane z żadną religią). Około 41% mieszkańców Rosji to wierni kościoła ortodoksyjnego (prawosławie wschodnie), następny pod względem liczby wyznawców jest islam (ok. 6,5% mieszkańców Rosji), będący religią dominującą na Kaukazie i wśród tureckojęzycznych narodów nad środkowa Wołgą – Tatarów i Baszkirów. Mniej liczni są wyznawcy innych kościołów chrześcijańskich, buddyści i szamaniści.
Władze jako tradycyjne religie Rosji uznają chrześcijaństwo prawosławne, islam, judaizm i buddyzm.

STOLICA  I  INNE  DUŻE  MIAS

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
Xd
Xd • 2021-09-17 11:10:47
wow mega
wowmega123 • 2021-09-16 21:59:22
ok
. • 2021-09-14 14:03:56
cool
kam • 2021-09-13 09:10:37
Ok
Ok • 2021-09-12 14:37:55