Dzieje Ziemi - tabela, podział

Ziemia powstała prawie 4,5 mld lat temu. Podziałowi tego czasu na krótsze okresy nawiązujące do etapów rozwoju życia na Ziemi służy tabela stratygraficzna.

Pierwsze próby uporządkowania stratygrafii miały miejsce w XVIII wieku. Współczesna tabela stratygraficzna została opracowana przez Międzynarodową Komisję Stratygrafii. Prace podjęto w 1977 roku, ostatnie zmiany wprowadzono w 2013 roku.

Tabela dzieli dzieje Ziemi na: eony, ery, okresy, epoki i piętra. I tak np. torton jest piętrem epoki mioceńskiej, okresu neogen, ery kenozoicznej, eonu fanerozoik.

Eon (od łacińskiego aeon – wieczność) – największa formalna jednostka geochronologii, trwająca co najmniej 500 mln lat i dzieląca się na ery.

Wyróżniamy: archaik (4,0-2,5 mld lat temu), w którym kształtowała się litosfera ziemska i pod koniec którego powstało życie na Ziemi, proterozoik (2,5-0,541 mld lat temu), w którym intensywnie rozwijało się życie, nie pozostawiając jednak wiele skamieniałości (brak szkieletów), fanerozoik (od 541 mln lat temu), okres, w którym skały osadowe zawierają wiele skamieniałości twardych. Jako, że pierwszym okresem ery paleozoicznej zaczynającej fanerozoik jest kambr, całe wcześniejsze dzieje Ziemi zwykło się określać jako prekambr. Okres poprzedzający archaik, z którego brak świadectw geologicznych, to hadeik.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Era prekambryjska - opis, wydarzenia

  Prekambr to nieformalny okres zapisu dziejów Ziemi trwający od jej powstania do kambru (początek kambru 542 mln lat temu). Obejmuje on nieomal 85% dziejów Ziemi. Dzieli się na dwa eony: archaik i proterozoik, poprzedzone przez kolejny nieformalny okres zapisu dziejów Ziemi – hadeik. Więcej »

 • Era paleozoiczna - okresy, charakterystyka. Kambr, sylur, karbon i inne

  Paleozoik to najstarsza era fanerozoiku. Trwał 290 mln lat, zaczynając od około 542 mln lat temu, a kończąc około 251 mln lat temu. Dzieli się na sześć okresów. Więcej »

 • Era mezozoiczna - charakterystyka

  Mezozoik to druga w kolejności era fanerozoiku. Trwał 186 mln lat, zaczynając od około 252 mln lat temu, a kończąc około 66 mln lat temu. Dzieli się na trzy okresy: - trias (252-201 mln lat temu), - jurę (201-145 mln lat temu), - kredę (145-66  mln lat temu). Więcej »

 • Era kenozoiczna - charakterystyka

  Kenozoik to ostatnia, w dalszym ciągu trwające era fanerozoiku. Zaczął się 66 mln lat temu. Dzieli się obecnie na trzy okresy:- paleogen (66-23 mln lat temu),- neogen (23-2,5 mln lat temu),- czwartorzęd (od 2,5 mln lat temu do dziś).Dawniej paleogen i neogen łączono razem pod nazwą trzeciorzęd. Na paleogen składają... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43