Geologiczne dzieje Ziemi. Stratygrafia i paleontologia

W poznaniu historii geologicznej Ziemi pomocą służą 2 nauki: stratygrafia (nauka badająca związki między ułożeniem skał a ich wiekiem) i paleontologia (nauka odtwarzająca historię życia biologicznego na Ziemi, część paleogeografii). Główne ery historii geologicznej Ziemi są wyróżniane właśnie w oparciu o historię rozwoju życia.

Stratygrafia i paleontologia pozwalają określić względny wiek skał i wydarzeń geologicznych poprzez ich zestawienie z innymi skałami oraz poprzez analizę znajdowanych w skałach skamieniałości (tylko w skałach osadowych).

Jedną z najważniejszych zasad stratygrafii jest zasada superpozycji, czyli nadlegania. Mówi ona, że warstwy skalne leżące najwyżej są najmłodsze. Jeśli warstwy skalne są sfałdowane, możemy powiedzieć, że okres górotwórczych ruchów fałdowych nastąpił po osadzeniu najmłodszej/najwyższej warstwy skał. Podobnie, jeśli intruzja skalna przecina warstwy skalne, wiemy, że miała ona miejsce później niż osadzenie tych skał. Jeśli warstwy skalne są ścięte wzdłuż jakiejś linii niezgodnie z przebiegiem warstw, mówi nam to, że po okresie akumulacji nastąpił okres wzmożonej erozji (niszczenia skał). Można więc określić względny wiek również wydarzeń geologicz

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

  • Dzieje Ziemi - tabela, podział

    Ziemia powstała prawie 4,5 mld lat temu. Podziałowi tego czasu na krótsze okresy nawiązujące do etapów rozwoju życia na Ziemi służy tabela stratygraficzna. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
git k
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk • 2021-05-14 20:27:26
Dziękuje
Zuza • 2021-05-14 15:53:42
JD
JD • 2021-05-14 14:44:06
k
k • 2021-05-14 10:37:06
Nie opisali różnic mitologi greckiej a rzymskiej.
Uczennica • 2021-05-14 06:23:31