Metody gromadzenia i prezentacji danych ludnościowych: spisy statystyczne, roczniki statystyczne i inne - strona 3

1970, 1978, 1988, 2002 i 2011.

W Polsce dane ludnościowe (i gospodarcze) gromadzi i przetwarza Główny Urząd Statystyczny (GUS). Upowszechnianie przetworzonych informacji dotyczących ludności odbywa się w postaci zestawień rocznych – Roczników Statystycznych GUS (opracowanie całościowe, opracowania sektorowe – np. Rocznik Statystyczny Turystyki oraz opracowania regionalne – roczniki statystyczne województw). Współcześnie dostęp do tych danych możliwy jest też drogą cyfrowa – na stronie internetowej GUS umieszczane są cyfrowe wersje roczników statystycznych, jak również surowe dane statystyczne (Bank Danych Lokalnych).

Ważnym źródłem informacji statystycznych mogą też być opracowania Eurostat-u, Europejskiego Urzędu Statystycznego oraz raporty roczne agend i wyspecjalizowanych funduszy ONZ (np. Word Health Statistics wydawane przez WHO).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44