Litwa - środowisko przyrodnicze, demografia, gospodarka - Geografia - strona 6

w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wg parytetu siły nabywczej) 18 184 Dolarów amerykańskich (w Polsce 19 783 USD). Udział usług w tworzeniu PKB Litwy wynosił w 2010 roku około 67%, udział przemysłu i budownictwa prawie 30%, a rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa nieco ponad 3%.

Do 2009 roku produkcja energii elektrycznej Litwy oparta była na energii jądrowej dostarczanej przez elektrownię Ignalina (w 2008 roku dostarczała ona 71% krajowej produkcji energii elektrycznej). Zamknięto ją jednak we wspomnianym roku, gdyż tego wymagało porozumienie akcesyjne z UE (w elektrowni wykorzystywano reaktory RBMK, takie jak w elektrowni w Czarnobylu). Obecnie Litwa zależna jest od importu energii elektrycznej z Rosji. W planach jest jednak budowa nowej, nowoczesnej elektrowni jądrowej dla Litwy i pozostałych krajów bałtyckich.

Na Litwie rozwinięty jest przemysł rafineryjny (należąca do Orlenu rafineria w Możejkach), chemiczny (produkcja nawozów sztucznych – zakłady Achema w Jonawie), spożywczy (przetwórstwo mleka i mięsa), maszynowy (m.in. montownie samochodów kilku marek rosyjskich sprzedawane na rynkach UE), drzewny i papierniczy. Wspierany jest rozwój przemysłu zaawansowanych technologii, zwłaszcza z dziedziny biotechnologii.
Eksport Litwy skierowany jest głównie do Rosji, Niemiec, na Łotwę i do Polski. Najwięcej towarów Litwa importuje z Rosji (gł. surowce paliwowe), Niemiec i Polski. Do głównych produktów eksportowych Litwy należą: przetworzone paliwa i smary (23,4% wartości eksportu w 2010 roku), nawozy sztuczne, meble i produkty spożywcze (16,5% wartości eksportu w 2010 roku). Bilans handlowy Litwy jest jednak ujemny. Litwa została mocno dotknięta przez ostatni kryzys finansowy (w 2009 spadek PKB o -14,7%).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44