Kraje słabo rozwinięte gospodarczo - cechy, przykłady. Pomoc krajom słabo rozwiniętym - strona 3

bądź Związek Radziecki.
Także obecnie mogą uzyskiwać pożyczki od krajów bardziej rozwiniętych gospodarczo. Największymi donatorami pomocy finansowej były w 2009 roku: USA (28,8 mld USD), Francja (12,6 mld USD), Niemcy (1,1 mld USD), Wielka Brytania B (11,5 mld USD) i Japonia (9,5 mld USD). Natomiast w zestawieniu z wartością produktu narodowego brutto najwięcej (>1%PNB) wydają na pomoc: Szwecja, Norwegia i Luksemburg. W ostatnich latach wzrosła też rola Chin jako donatora pomocy bezzwrotnej i pożyczkodawcy.
Pożyczki rozwojowe (i bezzwrotne granty) są też udzielane przez organizacje międzynarodowe – Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz agendy ONZ – UNICEF, FAO, UNIDO i in.
Według OECD w 2009 roku większość pomocy bezzwrotnej trafiła do państw Afryki Transsaharyjskiej (25 mld USD) 0 m.on. do Etiopii i do państw Azji (24 mld USD) – m.in. do Afganistanu.

Duże znaczenie w przekazywaniu pomocy rozwojowej i humanitarnej mają organizacje pozarządowe, w tym m.in: Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Caritas, czy Lekarze bez Granic.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Różnice w rozwoju społeczno-gospodarczym państw - przyczyny

  Poziom rozwoju państwa zależy przede wszystkim od tempa i stabilności wzrostu gospodarczego, te zaś są związane z szeregiem czynników. Więcej »

 • Kraje wysoko rozwinięte - cechy, przykłady, problemy

  Wśród 47 bardzo wysoko rozwiniętych państw świata (wg HDI w 2011 roku): 30 to państwa europejskie, 10 to państwa azjatyckie (w tym autonomiczna prowincja Chin – Hong Kong), 5 to państwa amerykańskie i 2 to państwa Australii i Oceanii.Średnia wartość HDI tej grupy państw wynosiła w 2011 roku 0,899. Więcej »

 • Kraje nowo uprzemysłowione

  Wśród krajów rozwijających się wyróżnia się grupa tzw. krajów nowo uprzemysłowionych. Zaliczamy do nich m.in.: Meksyk, Brazylia, RPA, Turcja, Indie, Chiny, Tajlandia, Malezja i Filipiny. Więcej »

 • Kraje naftowe - cechy, przykłady

  Odrębną grupę wśród państw rozwijających się (w kilku z nich standard życia i wielkość PKB są na tyle wysokie, że można zaliczyć je do krajów bardzo wysoko rozwiniętych - np. Katar) stanowią kraje naftowe. Są też wśród nich kraje wysoko rozwinięte (Arabia Saudyjska), umiarkowanie rozwinięte... Więcej »

 • Międzynarodowa współpraca gospodarcza - organizacje i porozumienia

  Procesy integracyjne we współczesnym świecie to obok integracji politycznej również (a może przede wszystkim) integracja gospodarcza. Powstające międzynarodowe organizacje gospodarcze to przede wszystkim organizacje międzyrządowe, ale proces ten dotyczy również największych przedsiębiorstw... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
Ważne jest, że przelana pod Monte Cassino polska krew, którą piły czerwone maki nie b...
• 2022-05-18 19:05:56
5wey
• 2022-05-18 18:47:39
ez
• 2022-05-18 17:46:49
??????????
• 2022-05-18 14:42:05
Xd
• 2022-05-18 14:13:44