Kraje słabo rozwinięte gospodarczo - cechy, przykłady. Pomoc krajom słabo rozwiniętym

Wśród państw najsłabiej rozwiniętych społecznie i gospodarczo ostatnie 15 miejsc zajmują państwa afrykańskie (saharyjskie i leżące na południe od Sahary).
Najsłabiej rozwinięte są (w świetle wartości HDI w 2011 roku):
- Demokratyczna Republika Kongo (0,286),
- Niger (0,295),
- Burundi (0,316),
- Mozambik (0,322),
- Czad (0,328),
- Liberia (0,329),
- Burkina Faso (0,331),
- Sierra Leone (0,336),
- Republika Środkowoafrykańska (0,342),
- Gwinea (0,344).

Wiele z nich dotknięte było w niedalekiej przeszłości (lub dotknięte jest dziś) przez wojny domowe lub przez klęski żywiołowe (gł. susze wywołujące pomór stad hodowlanych i głód).

Poniżej przedstawiono kilka wskaźników społecznych i gospodarczych wybranych państw słabo rozwiniętych:

W przypadku najsłabiej rozwiniętych krajów świata (i zarazem Afryki) występuje problem dużego przyrostu naturalnego przy jednoczesnej wysokiej śmiertelności (wojny, głód, choroby).

W związku z tradycyjnym charakterem gospodarki, niestabilną sytuacją polityczną, słabym rozwojem infrastruktury oraz niskim poziomem kwalifikacji ludności kraje najsłabiej rozwinięte przyciągają stosunkowo mało bezpośrednich inwestycji gospodarczych, które przynoszą dochody mieszkańco

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Różnice w rozwoju społeczno-gospodarczym państw - przyczyny

  Poziom rozwoju państwa zależy przede wszystkim od tempa i stabilności wzrostu gospodarczego, te zaś są związane z szeregiem czynników. Więcej »

 • Kraje wysoko rozwinięte - cechy, przykłady, problemy

  Wśród 47 bardzo wysoko rozwiniętych państw świata (wg HDI w 2011 roku): 30 to państwa europejskie, 10 to państwa azjatyckie (w tym autonomiczna prowincja Chin – Hong Kong), 5 to państwa amerykańskie i 2 to państwa Australii i Oceanii.Średnia wartość HDI tej grupy państw wynosiła w 2011 roku 0,899. Więcej »

 • Kraje nowo uprzemysłowione

  Wśród krajów rozwijających się wyróżnia się grupa tzw. krajów nowo uprzemysłowionych. Zaliczamy do nich m.in.: Meksyk, Brazylia, RPA, Turcja, Indie, Chiny, Tajlandia, Malezja i Filipiny. Więcej »

 • Kraje naftowe - cechy, przykłady

  Odrębną grupę wśród państw rozwijających się (w kilku z nich standard życia i wielkość PKB są na tyle wysokie, że można zaliczyć je do krajów bardzo wysoko rozwiniętych - np. Katar) stanowią kraje naftowe. Są też wśród nich kraje wysoko rozwinięte (Arabia Saudyjska), umiarkowanie rozwinięte... Więcej »

 • Międzynarodowa współpraca gospodarcza - organizacje i porozumienia

  Procesy integracyjne we współczesnym świecie to obok integracji politycznej również (a może przede wszystkim) integracja gospodarcza. Powstające międzynarodowe organizacje gospodarcze to przede wszystkim organizacje międzyrządowe, ale proces ten dotyczy również największych przedsiębiorstw... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
ygtfytyf
• 2022-01-25 16:22:19
bardzo mi się podobała książka ,,Drzewo do samego nieba"
• 2022-01-24 12:21:34
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
Łatwiej z Pitagorasa niż z tak skomplikowanego wzoru
• 2022-01-23 10:30:13