Alternatywne źródła energii - definicja, przykłady, wady i zalety - strona 2

zapotrzebowanie na prąd i jego cena są największe (dzienny „szczyt” zapotrzebowania). Elektrownie szczytowo-pompowe stanowią uzupełnienie dla produkcji energii elektrycznej w elektrowniach cieplnych (np. węglowych), w których wielkość produkcji energii nie jest tak elastyczna.

Zalety elektrowni wodnych  to:
- wykorzystanie odnawialnego źródła energii,
- możliwość szybkiego uruchamiania i zatrzymywania (woda nie jest kierowana na turbiny tylko na urządzenia upustowe) elektrowni,
- niskie koszty wytwarzania energii,
- mała emisja zanieczyszczeń powietrza i dwutlenku węgla (chociaż wzrasta emisja innego gazu szklarniowego - metanu),
- możliwość wykorzystania zbiornika wodnego w innych celach poza energetycznym: przeciwpowodziowym, wypoczynkowym lub jako rezerwuar wody pitnej oraz wody dla przemysłu.

Wady elektrowni wodnych to:
- uzależnienie od warunków naturalnych (gł. ilości opadów, np. susza w Brazylii w 2001 roku spowodowała spadek produkcji elektryczności przez tamtejsze elektrownie wodne i w rezultacie spadek produkcji przemysłowej),
- konieczność zalania dużych obszarów i przesiedleń ludzi,
- duże koszty budowy elektrowni wodnej,
- zmiany krajobrazu,
- zmiany mikroklimatu wokół zbiornika,
- zmiany stosunków wodnych (zmiany temperatury wody, częstości występowania zjawisk lodowych, duża zmienność poziomu wody w rzece poniżej zbiornika w efekcie spustów wody, zmiana położenia zwierciadła wód podziemnych wokół zbiornika),
- zmiany warunków życia zwierząt (pojawiają się biocenozy typowe dla wód stojących zamiast biocenoz wód płynących, problemy mają ryby wędrowne, np. łososie),
- zamulanie zbiornika (trzeba go pogłębiać lub utraci swoją przydatność, w Egipcie budowa Zbiornika Nasera odcięło pola w dolinie i w delcie Nilu od namułów rzecznych, które wcześniej użyźniały je przez tysiące lat),
- groźba zalania obszarów położonych poniżej zbiornika w sytuacji uszkodzenia tamy (np. przez trzęsienie ziemi).

W Europie duże znaczenie wśród alternatywnych źródeł energii ma obok energii wodnej wykorzystanie energii wiatru. W przeszłości energię wiatru stosowano w transporcie (era statków żaglowych) oraz w wiatrakach jako napęd pomp w systemach odwadniających (np. w Holandii), czy w młynarstwie. Współcześnie energię wiatru wykorzystują elektrownie wiatrowe produkujące z pomocą turbin wiatrowych (zamieniają energię kinetyczną wiatru na energię mechaniczną ruchu obrotowego wirnika) energię elektryczną. Jako określenie elektrowni wiatrowej skupiającej szereg turbin wiatrowych często można spotkać pojęcie farma wiatrowa. Buduje się je zarówno na lądzie (pierwsza tak farma powstała w 1980 roku w stanie New Hampshire na wschodnim wybrzeżu USA), jak i na przybrzeżnych obszarach morskich (z reguły panują tam lepsze warunki wietrzne). Najwięcej elektryczności z wiatru pozyskują Chiny, największa farma wiatrowa o łącznej mocy ponad 1,3 tys. MW znajduje się jednak w Kalifornii w USA, gdzie Centrum Energii Wietrznej Alta położone na Przełęczy Tehachapi skupia 490 turbin wietrznych na powierzchni prawie 40 km2.

Wśród zalet energetyki wiatrowej zazwyczaj wspomina się jej ekologiczność (brak emisji zanieczyszczeń powietrza oraz dwutlenku węgla), wykorzystanie odnawialnego źródła energii oraz niskie koszty eksploatacji turbin wiatrowych.

Główne wady elektrowni wiatrowych to:
- wysokie koszty budowy,
- zajmowanie dużych obszarów i znaczne zmiany krajobrazu,
- duża zależność od bardzo zmiennych warunków wietrznych (w trakcie fal upałów turbiny często nie obracają się, zaś w trakcie pogody wietrznej produkują zbyt dużo energii elektrycznej – stąd duża zmienność wielkości produkcji, co

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
Ola jest fajną dziewczyną i lubi się bawić z dziećmi i jest w ogóle fajną kobietą....
• 2022-08-09 19:00:20
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25
@cotymowisz - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy eszkol...
• 2022-07-07 11:03:54