Konwencjonalne źródła energii - definicja, przykłady, wady i zalety

Energetyka konwencjonalna bazuje na wykorzystaniu nieodnawialnych źródeł energii – zaliczamy tu przede wszystkim elektrownie cieplne opalane węglem kamiennym, brunatnym oraz gazem ziemnym lub ropą naftową, jak również elektrownie jądrowe, wykorzystujące do produkcji energii proces kontrolowanego rozszczepiania jąder atomów (gł. atomu uranu).
Niektóre instytucje z branży energetycznej uważają energię elektryczną wytwarzaną przez powielające (prędkie) reaktory jądrowe za odnawialne źródło energii. W procesie technologicznym wytwarzają one bowiem więcej paliwa niż go zużywają (paliwo to mieszanina plutonu i uranu, z izotopu uranu 238U po pochłonięciu neutronów powstają izotopy plutonu – gł. 239Pu).
Energetyka wodna bazuje na energii (ruchu) wody, a więc odnawialnym źródle energii. Duże elektrownie wodne (o mocy przekraczającej 100MW), z racji ich dużego rozpowszechnienia i regionalnie znacznej roli w wytwarzaniu energii elektrycznej również często są zaliczane do konwencjonalnych źródeł energii.

Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach cieplnych wiąże się z przemianami energetycznymi, w których wiodącą rolę odgrywa wytwarzanie ciepła. Zazwyczaj pochodzi ono ze spalania paliwa (gł. paliw kopalnych ale również biomasy i biogazu) w kotle parowym. Ciepło służy do podgrzania i wyparowania wody a następnie przegrzania pary wodnej (do temperatury znacznie wyższej niż temperatura wrzenia wody, zwiększa to sprawność pracy turbin parowych). Przegrzana para wodna pod ciśnieniem napędza turbinę parową, która zamienia energię cieplną na energię ruchu. Ta z kolei odprowadzana jest obracającym się wałem do generatora przetwarzającego energię mechaniczną na energię elektryczną. Para wodna jest skraplana w skraplaczach pełniących funkcję wymienników ciepła (schładza przegrzaną parę wodną). Ciepło uwolnione w trakcie skraplania odprowadzone jest do otoczenia przez jeden z najbardziej charakterystycznych elementów elektrowni, jakim są widoczne z daleka chłodnie kominowe.
W elektrowniach gazowych turbina gazowa zamieniająca ciepło na energię mechaniczną, która z kolei przekształcana jest w elektryczność napędzana jest przez sprężone spaliny wytwarzane w komorze spalania.

Do elektrowni cieplnych spalających paliwa kopalne zaliczamy:
- elektrownie węglowe (w Polsce mają największe znaczenie, dużo jest też ich w USA, Chinach, czy RPA, największa elektrownia Taichung na Tajwanie o mocy 5,5 tys. MW + 324 MW mocy zainstalowanych w postaci turbin gazowych i wiatrowych),
- elektrownie gazowe (szybsze i tańsze w budowie oraz emitujące mniej zanieczyszczeń powietrza niż elektrownie węglowe, ale w warunkach polskich droższe w eksploatacji z powodu drogiego gazu, największa rosyjska elektrownia Surgut-2 o mocy prawie 5,6 tys. MW),
- elektrownie opalane ropą naftową (gł. w krajach naftowych nad Zat. Perską, np. elektrownia i odsalarnia wody morskiej Shoaiba w Arabii Saudyjskiej),
i inne (np. elektrownie wykorzystujące łupki roponośne – zwłaszcza w Estonii, czy torf – w Rosji i Finlandii).
W niektórych elektrowniach cieplnych (np. w elektrowni Połaniec w Polsce) stosowane jest współspalanie paliw kopalnych i biomasy (drzewnej i odpadów rolniczych, gł. słomy).

Sprawność energetyczna (skuteczność pozyskiwania energii z paliwa) elektrowni węglowych wynosi ok. 30%. Elektrownie opalane gazem ziemnym lub zgazowujące węgiel (zamieniające paliwo stałe w gazowe) osiągają sprawność rzędu 60%.
Mniejsze straty energii charakterystyczne są dla elektrociepłowni (sprawność energetyczna rzędu 85%). Wytwarzają one energię elektryczną oraz wodę lub powietrze o wysokiej temperaturze wykorzystywane

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (4)
Wynik działania 4 + 3 =
Karola
2021-03-17 18:39:52
to nawet przedszkolak zrobi
Człowiek)
2019-03-07 08:14:35
Energetyka konwencjonalna bazuje na wykorzystaniu nieodnawialnych źródeł energii – zaliczamy tu przede wszystkim elektrownie cieplne opalane węglem kamiennym, brunatnym oraz gazem ziemnym lub ropą naftową, jak również elektrownie jądrowe, wykorzystujące do produkcji energii proces kontrolowanego rozszczepiania jąder atomów (gł. atomu uranu).
Ryszardzik
2016-12-29 15:51:15
Jestem fizykiem na emeryturze jest pare błędów do poprawki!
Nadia
2016-12-29 15:50:09
Nie znam się miałam napisać referat i to przepisałam mam nadzieję że, jest dobrze.
Ostatnio komentowane
Czyli,powiedzenie Polak Węgier dwa bratanki,nie jak się nie odnoszą względem pochodzen...
• 2022-06-16 19:03:58
ekstra
• 2022-06-18 17:12:40
ok
• 2022-06-08 15:52:28
dzięks
• 2022-06-06 19:26:13
Ale proste
• 2022-06-06 14:23:48