Odporność komórkowa i humoralna - charakterystka

Mechanizmami zaliczanymi do odpowiedzi swoistej (nabytej) jest odporność komórkowa oraz odporność humoralna. Te dwa rodzaje mechanizmów warunkowane są przez leukocyty, które mają zdolność do pochłaniania, a następnie do wewnątrzkomórkowego trawienia i niszczenia patogenów. Limfocyty T oraz limfocyty B współdziałają ze sobą oraz z leukocytami biorącymi udział w odpowiedzi wrodzonej.

Odpornośc humoralna – charakterystyka

W odporności humoralnej udział biorą limfocyty B. Znajdujący się w ich błonie receptor łączy się z antygenem. Jednak, aby doszło do całkowitej aktywacji limfocytu B, wymagana jest obecność limfocytów T pomocniczych (Th). Ich obecność jest konieczna, ponieważ produkują one interleukiny pobudzające limfocyty B do podziałów, a w dalszej kolejności do różnicowania się. Dzięki temu powstaje duża liczba komórek produkujących przeciwciała. Przeciwciała łączą się z antygenem, który następnie ulega opsonizacji i zostaje zniszczony w procesie fagocytozy prowadzonej przez komórki żerne. W procesie różnicowania powstają także komórki pamięci, które zapamiętują strukturę antygenu. Ten rodzaj odpowiedźi odpornościowej występuje podczas infekcji bakteryjnych.

Odporność komórkowa – charakterystyka

Jest ona uzupełnieniem odpowiedźi humoralnej. Udział w tym mechaniźmie biorą limfocyty T cytotoksyczne (Tc), które uprzednio zostały aktywowane interleukinami produkowanymi przez limfocyty Th. Limofcyty Tc rozpoznają konkretny antygen i pobudzają komórkę, na której ten patogen jest obecny do apoptozy. W ten sposób dochodzi do zniszczenia patogenu. W tym zjawisku mogą pomagać makrofagi pobudzone przez cytokiny produkowane przez limfocyty Th. Ten rodzaj odpowiedzi odpornościowej jest charakterystyczny dla infekcji wirusowych oraz odrzucania przeszczepu, a także odpowidzialna jest za odczyn zapalny.

Polecamy również:

 • Odporność nieswoista – charakterystyka i przykłady

  Odporność nieswoista bywa czasem nazywa wrodzoną lun niespecyficzną. Jest starsza filogenetycznie. Są to mechanizmy ogólne, nieskierowane przeciwko konkretnemu antygenowi, które są mniej precyzyjne od mechanizmów swoistych, ale za to reagują szybko i tworzą pierwszą linię... Więcej »

 • Rodzaje przeszczepów – charakterystyka

  Układ odpornościowy człowieka potrafi dokładnie odróżnić własne komórki i tkanki od obcych. Dzięki temu jest w stanie obronić się przed „intruzami”, które niszczy stosując różne mechanizmy obronne. Ta właściwość układu immunologicznego, z jednej strony stanowi skuteczną... Więcej »

 • Odpowiedź immunologiczna – typy

  Wyróżniamy dwa zasadnicze typy odpowiedzi immunologicznej: humoralną i komórkową. W odpowiedzi humoralnej uczestniczą przeciwciała wyprodukowane i uwolnione przez limfocyty typu B, w wyniku reakcji organizmu na wniknięcie do niego konkretnego antygenu. Więcej »

 • Choroby autoimmunologiczne – objawy, przyczyny, leczenie

  Autoimmunizacja to reakcja obronna organizmu skierowana przeciwko własnym właściwie rozwiniętym komórkom. W każdy organizmie znajduje się pewna ilość komórek autoreaktywnych, czyli takich które są skierowane przeciwko własnym antygenom. Komórki te są niezbędne do prawidłowego... Więcej »

 • Główny układ zgodności tkankowej (MHC)

  Główny układ zgodności tkankowej, nazywany także HLA ( ludzkie antygeny leukocytarne) jest szczególnie ważny w medycynie i transplantologii, ponieważ odpowiedzialny jest za procesy odrzucania przeszczepu. Jest to zespół białek, których zadaniem jest prezentacja antygenu limfocytom T. Z... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53