Nacjonalizm - definicja, rodzaje, główne założenia, przedstawiciele - strona 2

Hitlera, doprowadził bowiem do masowych mordów niektórych narodowości.

Mimo, możliwych wypaczeń, nacjonalizm spełnia ważne funkcje w funkcjonowaniu narodów czy społeczeństw. Może być środkiem wyrażania świadomości narodowej, być przejawem istnienia danego narodu, ponadto bywa postrzegany jako czynnik narodotwórczy.

Istnieje wiele odmian i rodzajów nacjonalizmu, każdy posiada cechy specyficzne tylko dla niego, ale również charakterystyczne właściwości wskazujące, iż jest to jednak odmiana nacjonalizmu. Do tych najpopularniejszych zaliczamy: nacjonalizm ekonomiczny (celem jest zdobycie wysokiej pozycji ekonomicznej narodu, zapewniającej niezależność państwu); liberalny (mieszanie zasad suwerenności ludu z ideą narodu np. nacjonalizm francuski epoki Wielkiej Rewolucji); antykolonialny (skierowany przeciwko państwom kolonialnym, np. w Indiach, Kenii); pokojowy (propagował równość wszystkich ludzi bez względu na przynależność etniczną czy religię); ekspansywny (agresywny, często mający militarny charakter); integralny.

Polecamy również:

 • Patriotyzm - definicja, znaczenie - WOS

  Patriotyzm (z łac. patria – ojczyzna) to umiłowanie, poszanowanie własnej ojczyzny. Postawa przejawiająca się w emocjonalnej więzi z historią, tradycją, ojczystym językiem, silnym powiązaniem z kulturą, czy nawet krajobrazem danego narodu, to również gotowość do służby, do poświęceń... Więcej »

 • Szowinizm - definicja, przykłady, charakterystyka - WOS

  Szowinizm – precyzyjnie rzecz ujmując to postawa bezkrytycznej gloryfikacji, uwielbienia, własnego gatunku, grupy społecznej, narodu, rasy, płci, połączoną z niechęcią czy nawet pogardą wobec innych grup, mniejszości. Charakterystyczne dla szowinizmu jest bezrefleksyjne, bezkrytyczne spojrzenie na... Więcej »

 • Kosmopolityzm - definicja, przejawy, globalizacja - WOS

  Kosmopolityzm (pochodzi z jęz. greckiego i oznacza „obywatela świata”) – jest to pogląd odrzucający podziały kulturowe, terytorialne czy polityczne. Zwolennicy tego poglądu utożsamiają się z dorobkiem cywilizacyjnym wszystkich państw, narodów i kultur, ich ojczyzną jest cały świat. Więcej »

 • Ksenofobia - definicja, przejawy, znaczenie - WOS

  Ksenofobia (z greckiego ksenos – obcy, gość oraz phobos – lęk) pierwotnie termin ksenofobia oznaczał strach, lęk przed obcymi, obecnie pojęcie to rozumiane jest jako postawa wrogości do innych grup, osób, która ma swoje podłoże w przekonaniu o obcości, poczuciu... Więcej »

 • Rasizm - definicja, doktryna, zagrożenia - WOS

  Rasizm (dyskryminacja rasowa) to ideologia głosząca podział ludzi na określone rasy, różniące się od siebie w głównej mierze wyglądem zewnętrznym np. kolorem skóry, kształtem czaszki, a także predyspozycjami umysłowymi. Ponadto zakłada wyższość jednych ras nad innymi. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
dodawanie
mrkesg • 2021-12-02 12:08:28
nice
Katto • 2021-12-01 09:44:14
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36