Misje pokojowe ONZ - najważniejsze, z udziałem Polaków - WOS

Artykuł 1 Karty Narodów Zjednoczonych głosi, iż jednym z podstawowych celów Organizacji Narodów Zjednoczonych jest (...) utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia aktów agresji i innych naruszeń pokoju, łagodzić i załatwiać - w drodze pokojowej, według zasad sprawiedliwości i prawa międzynarodowego - spory lub sytuacje mogące prowadzić do naruszenie pokoju.

W związku z powyższym ONZ może podejmować liczne działania, które mają na celu ochronę międzynarodowego pokoju. Ważne jest jednak podkreślenie, iż rozstrzyganie ewentualnych konlfliktów następuje przede wszystkim na drodze pokojowej – mówi o tym rozdział VI Karty NZ, który dotyczy pokojowego załatwiania sporów.

Kolejny rozdział Karty NZ daje jednak Organizacji prawo do podjęcia konkretnych akcji – Rada Bezpieczeństwa może zadecydować o użyciu siły przeciwdziałającej eskalacji konfliktu stanowiącego zagrożenie dla pokoju.

W skład misji pokojowej ONZ wchodzą funkcjonariusze wojskowi (tzw. błękitne hełmy/berety), funkcjonariusze policji, a także osoby cywilne. Działalność misji pokojowej ma na celu zapewnienie rządów prawa, bezpieczeństwa ludności cywilnej, wsparcie organizacji wyborów, uregulowanie kwestii związanych z ochroną środowiska, rozbrojenie i reintegrację byłych wojskowych ze społeczeństwem i inne. Oczywiście bardzo ważną sprawą, którą zajmuje się ONZ podczas misji pokojowych jest troska o przestrzeganie praw człowieka.

W związku z tym, że misja ONZ jest prowadzona w specyficznym warunkach, obowiązkiem każdego funkcjonariusza ONZ jest traktowanie lokalnej ludności z należnym jej szacunkiem, poszanowanie lokalnego prawa i religii oraz zwyczajów, działanie w sposób uczciwy i bezstronny.

Od początku swojego istnienia ONZ uczestniczyła w kilkudziesięciu operacjach pokojowych. M.in. były to: Misja Pomocy dla Rwandy (UNAMIR 1993-1996), Misja Tymczasowa na Haiti (UNTMIH 1997 r.), operacja ONZ w Burundi (2006 r.).

Misja pokojowa w Afganistanie
Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie rozpoczęła się w 2002 r. - jest to misja o charakterze cywilnym, a jej personel w zdecydowanej większości składa się z Afgańczyków. Celem misji było wsparcie rozwoju kraju i jego stabilności politycznej.

Misja pokojowa w Kosowie
Misja Tymczasowej Administracji Narodów Zjednoczonych w Kosowie rozpoczęła się w 1999 r. i trwa do chwili obecnej. Jej nadrzędnym celem jest utrwalanie samorządności Kosowa, wsparcie odbudowy infrastruktury w kraju zniszczonym wojną z lat 90., zapewnienie bezpieczeństwa powracającym po wojnie uchodźcom, a także wsparcie lokalnych władz w utrzymaniu porządku w kraju.

Misja pokojowa w Gruzji
Misja ta (angielski skrót to UNOMIG – Misja Obserwacyjna Narodów Zjednoczonych w Gruzji) została spowodowana lokalnym gruzińskim konfliktem – dążeniami separatystycznymi Abchazji. Misja ta rozpoczęła się w 1993 r. i została zakończona w 2009 r. (w wyniku weta Rosji). Głównym celem misji było nadzorowanie zawieszenia broni, a także dążenie do osiągnięcia trwałego pokoju.

Misje pokojowe ONZ - z udziałem Polaków

Polacy często angażują się w działania pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z danymi Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, do końca 2012 r. brali oni udział w 29 misjach pokojowych, m.in. w Rwandzie (tzw. UNAMIR),  oraz w Misji Obserwacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Iraku i Kuwejcie (UNIKOM).

Polecamy również:

 • ONZ - ochrona praw człowieka

  Ochrona praw człowieka jest jednym z najważniejszych celów stawianych sobie przez Organizację Narodów Zjednoczonych – mówi o tym artykuł 1. pkt 3 Karty Narodów Zjednoczonych: Doprowadzić do współdziałania międzynarodowego w rozwiązywaniu zagadnień o charakterze... Więcej »

 • UNICEF - zadania, cele, działania

  Fundusz Pomocy Dzieciom (UNICEF – United Nations International Children's Emergency Fund) powstał w 1946 r. (w wyniku przekształcenia wcześniejszej organizacji – tzw. UNRRA) z inicjatywy Polaka Ludwika Rajchmana. Fundusz został włączona do ONZ w roku 1954 r., co spowodowało znaczne rozszerzenie jego... Więcej »

 • Światowy Program Żywnościowy ONZ (WFP)

  Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme) jest największą organizacją humanitarną świata. Jego głównym celem jest dążenie do przeciwdziałania głodowi przede wszystkim w krajach rozwijających się. Światowy Program Żywnościowy jest jedną z agend Organizacji Narodów Zjednoczonych –... Więcej »

 • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

  Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju powstał w 1965 r. i obecnie działa na terenie 166 krajów świata. Podstawowym celem Programu jest zwiększenie i wykorzystanie potencjału rozwojowego, a także dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców, m.in. poprzez zwalczanie wykluczenia... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 3 =
tereska1
2017-08-15 08:19:23
WIEM,ŻE MISJE POKOJOWE ŚĄ BARDZO NIEBEZPIECZNE.Podziwiam ludzi,którzy są na misji,żadne wynagrodzenie ich nie wynagrodzi.)
Ostatnio komentowane
macie
• 2023-09-30 17:00:17
to jest super edukujące zadanie
• 2023-09-29 08:07:38
3434444f234fcvqr4
• 2023-09-27 12:30:26
Joł
• 2023-09-27 06:20:46
Fajne polecam dobrze opracowane
• 2023-09-26 19:47:13