Przyczyny kryzysu gospodarczego 2008

Najogólniej rzecz biorąc, przyczyną gwałtownego zmniejszenia się aktywności gospodarczej w gospodarkach różnych krajów i przedsiębiorstwach jest stan labilności pomiędzy popytem a podażą w ujęciu globalnym. Współczesny kryzys gospodarczy to kryzys, który rozpoczął się w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych, stamtąd przeniósł się do Europy i do większość krajów na świecie, przede wszystkim wysoko rozwiniętych.

Przyczyną kryzysu w USA było szybko rosnące zadłużenie tego kraju na arenie międzynarodowej, przede wszystkim w Chinach (które stały się największym wierzycielem USA), to z kolei wiązało się z szybko rosnącym ujemnym deficytem handlowym. W sytuacji, gdy kryzys dosięga największe mocarstwo, bardzo szybko przenosi się na mniejsze i powiązane lub uzależnione od tego mocarstwa państwa.

Kolejną przyczyną było obniżanie długoterminowych stóp procentowych, co wpłynęło na niski koszt kredytu - zachęciło to obywateli do zadłużania się. Banki, chcąc pozyskać więcej klientów, obniżały wymogi kredytowe, doprowadzając do tego, że coraz więcej ludzi zaczynało prowadzić życie na kredyt, ponad swoje możliwości. Efektem tego była deregulację polityki kredytowej.

Następną przyczyną jest kryzys tradycyjnych wartości, rodziny, hedonizm, które prowadzą do niskiego przyrostu naturalnego, a więc skutkują starzeniem się społeczeństwa. To z kolei stwarza problem z siłą roboczą i niewydolnością systemów świadczeń socjalnych i opieki zdrowotnej.

Polecamy również:

  • Skutki kryzysu gospodarczego 2008

    Skutki kryzysu w poszczególnych krajach są rozmaicie odczuwalne, jednak w pewnym stopniu są widoczne w większości zakątków świata. Najczęściej występującym skutkami są: spowolnienie gospodarcze (niekiedy zapaść), kurczenie się PKB, spadek produkcji przemysłowej, zmniejszenie inwestycji,... Więcej »

  • Sposoby walki z kryzysem gospodarczym

    Podejmując walkę z kryzysem gospodarczym, należy przyjrzeć się nie tyle jego skutkom, co przyczynom, bowiem to analiza przyczyn wyznacza kierunek i sposoby zmian. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42