Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Konwencja genewska - postanowienia, daty - strona 4

ciał przeciwników z należytą czcią, w oznaczonych grobach, a palenie zwłok dopuszczalne było tylko z powodu naglących wymagań higieny przy zapewnieniu pełnej dokumentacji na ten temat.

Szczególne znaczenia dla ochrony praw osób pozostających w strefie wojny miała III Konwencja genewska o ochronie jeńców wojennych, której postanowienia brzmiały następująco:

 • jeńcy znajdują się we władzy obcego państwa nie zaś jednostki, która ich pojmała

 • jeńcy są chronieni prawem międzynarodowym od chwili ich pojmania do momentu uwolnienia

 • jeńcy mają obowiązek przestrzegać praw i regulaminów obowiązujących w państwie, które ich zatrzymało

 • obozy jenieckie mogą funkcjonować tylko na terenie oddalonym od działań zbrojnych

 • po zakończeniu konfliktu jeńcy maja być natychmiastowo przetransportowani do swoich krajów macierzystych

 • wobec jeńców nie wolno stosować tortur i szykan, należy im zapewnić godziwe warunki bytowania, żywność i wodę pitną

 • jeńcy mogą zostać zatrudniani jako robotnicy z zastrzeżeniem, że oficerowie tylko jeśli wyrażą na to zgodę

 • państwo zatrzymujące może ukarać jeńca za ucieczkę tylko dyscyplinarnie

 

Konwencja ponadto stwierdziła jednoznacznie,

Zobacz również

 • Karta Narodów Zjednoczonych - treść, cele, zasady

  Karta Narodów Zjednoczonych bywa również nazywana Konstytucją ONZ, bowiem jest to umowa międzynarodowa, podpisana 26 czerwca 1945 roku w San Francisco przez 50 państw członkowskich, która ustanawiała Organizację Narodów Zjednoczonych i regulowała jej ustrój.

  Więcej
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - co to jest, co zawiera? - WOS

  W 1946 roku została powołana (przez Radę Społeczno-Gospodarczą) specjalna komisja mająca zająć się stworzeniem dokumentu, który stanowiłby podstawę systemu ochrony praw i wolności człowieka. Efektem jej działalności było stworzenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (zwana także „Magna Carta dla całej lu...

  Więcej
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych - treść, sygnatariusze

  W 1947 roku podjęto się kodyfikacji Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Efektem tych prac było przyjęcie, 16 grudnia 1966 roku w Nowym Jorku, Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka – jest to wspólna nazwa dla dwóch odrębnych dokumentów...

  Więcej
 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

  Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych został ogłoszony razem z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych w marcu 1966 roku. Stanowi kolejny dokument będący bazą prawną międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka.

  Więcej
 • Prawa dziecka w świetle Konwencji o prawach dziecka

  Janusz Korczak powiedział „Nie ma dzieci, są ludzie”. Prawa dzieci to nic innego, jak prawa człowieka. Prawa człowieka to nic innego, jak prawa dzieci. Nie ważne czy jesteś mały czy duży, chudy czy tęgi, biedny czy zamożny, czarny czy biały, masz takie same prawa jak wszyscy inni ludzie na świecie, masz prawo do tego samego,...

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
smieszny
helena • 2020-07-09 09:40:55
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28