Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Konwencja genewska - postanowienia, daty - strona 3

flagach, opaskach naramiennych i wszelkim sprzęcie jednostek sanitarnych.

Zakazywała dobijania rannych i chorych, prowadzenia na nich eksperymentów medycznych i biologicznych oraz pozostawiania ich z premedytacją bez pomocy i opieki medycznej.

Przepisy konwencji mówiły wprost, że wszyscy ci, którzy z jakichkolwiek powodów wpadną w ręce wojującej strony przeciwnej, mają być traktowani jak jeńcy wojenni, z wszelkimi przysługującymi im prawami. Dotyczyło to nie tylko żołnierzy wrogich armii i cywili, lecz także funkcjonariuszy milicji, korespondentów wojennych, załóg statków handlowych i samolotów cywilnych.

Mocarstwa wojujące zostały, mocą przepisów konwencji, zobligowane do jak najszybszego zebrania chorych i rannych z terenu działań zbrojnych, nawet jeśliby to oznaczało zawarcie rozejmu czy zawieszenia broni oraz do jak najszybszego zebrania danych, mogących pomóc w ustaleniu ich tożsamości i przynależności narodowej. Strony wojujące miały obowiązek niezwłocznego ujawnienia tych danych stronie przeciwnej, a w odniesieniu do osób zmarłych, przesłania aktów zgonów, testamentów i wszelkich rzeczy znalezionych przy tych osobach.

Strony konfliktu miały obowiązek dbania o grzebanie

Zobacz również

 • Karta Narodów Zjednoczonych - treść, cele, zasady

  Karta Narodów Zjednoczonych bywa również nazywana Konstytucją ONZ, bowiem jest to umowa międzynarodowa, podpisana 26 czerwca 1945 roku w San Francisco przez 50 państw członkowskich, która ustanawiała Organizację Narodów Zjednoczonych i regulowała jej ustrój.

  Więcej
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - co to jest, co zawiera? - WOS

  W 1946 roku została powołana (przez Radę Społeczno-Gospodarczą) specjalna komisja mająca zająć się stworzeniem dokumentu, który stanowiłby podstawę systemu ochrony praw i wolności człowieka. Efektem jej działalności było stworzenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (zwana także „Magna Carta dla całej lu...

  Więcej
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych - treść, sygnatariusze

  W 1947 roku podjęto się kodyfikacji Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Efektem tych prac było przyjęcie, 16 grudnia 1966 roku w Nowym Jorku, Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka – jest to wspólna nazwa dla dwóch odrębnych dokumentów...

  Więcej
 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

  Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych został ogłoszony razem z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych w marcu 1966 roku. Stanowi kolejny dokument będący bazą prawną międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka.

  Więcej
 • Prawa dziecka w świetle Konwencji o prawach dziecka

  Janusz Korczak powiedział „Nie ma dzieci, są ludzie”. Prawa dzieci to nic innego, jak prawa człowieka. Prawa człowieka to nic innego, jak prawa dzieci. Nie ważne czy jesteś mały czy duży, chudy czy tęgi, biedny czy zamożny, czarny czy biały, masz takie same prawa jak wszyscy inni ludzie na świecie, masz prawo do tego samego,...

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
smieszny
helena • 2020-07-09 09:40:55
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28