Koncepcja psychoanalityczna - definicja, założenia

Koncepcja psychoanalityczna w czym innym niż oddziaływanie środowiska upatruje źródeł zachowania jednostki. Zgodnie z jej założeniem to kierowanie się potrzebami i popędami ludzkimi przyczynia się do podjęcia określonych działań przez członka społeczeństwa lub wywołuje określone zachowanie człowieka. Twórcy tego stanowiska podkreślają jednocześnie, że będące podstawową ludzkich działań popędy i pragnienia bardzo często należą do sfery podświadomej człowieka, ponieważ przeważnie nie ma on świadomości, że to one kierują jego decyzjami.

Człowiek w tej koncepcji nie jest jednak oddzielony od środowiska, ponieważ oddziałuje ono na jednostkę poprzez dostarczanie mu różnego rodzaju bodźców, czasem wpaja pewne tradycyjne zachowania, odruchy, co jednak nie zmienia faktu, że człowiek w głównej mierze ulega jednak swoim naturalnym, indywidualnym odruchom i nimi się kieruje. 

Polecamy również:

  • Koncepcja behawiorystyczna - wychowanie, definicja, założenia - WOS

    Nie ulega wątpliwości, iż występuje określona zależność między jednostką i społeczeństwem, jednak charakter tej relacji nie jest dla badaczy łatwy do jednoznacznego ustalenia. Powstały w tej materii trzy podstawowe koncepcje: behawiorystyczna, psychoanalityczna oraz humanistyczna. Więcej »

  • Koncepcja humanistyczna wychowania - definicja, przedstawiciele (Maslow), założenia

    Abraham Maslow. Jej głównym założeniem, jest postrzeganie człowieka jako całość, na którą składają się dwa czynniki „ja” i „organizm”. Siłami decydującymi o rozwoju człowieku są te znajdujące się wewnątrz jego samego, nie jest on uwarunkowany czynnikami zewnętrzni, mogą... Więcej »

  • Socjalizacja - definicja, funkcje - WOS

    Najprościej można socjalizacją nazwać proces przystosowywania jednostki do życia w społeczeństwie. Natomiast w szerszym znaczeniu jest to „całokształt relacji między jednostką a społeczeństwem, w wyniku których jednostka dostosowuje się do wzorów zachowań akceptowanych w danym... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-02-25 18:12:20
Smog to taki cichy zabójca, którego niekiedy nie widzimy, a negatywnie oddziałuje na na...
• 2024-02-25 18:02:05
.
• 2024-02-24 12:28:53
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06
okokok
• 2024-02-22 15:33:45