Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Koncepcja behawiorystyczna - wychowanie, definicja, założenia - WOS

Nie ulega wątpliwości, iż występuje określona zależność między jednostką i społeczeństwem, jednak charakter tej relacji nie jest dla badaczy łatwy do jednoznacznego ustalenia. Powstały w tej materii trzy podstawowe koncepcje: behawiorystyczna, psychoanalityczna oraz humanistyczna.

Chcąc omówić pierwszą z nich, czyli koncepcję behawiorystyczną, musimy zauważyć, że jej podstawowym założeniem jest myśl, iż zachowanie człowieka jest zdeterminowane przez środowisko, w którym on funkcjonuje. To właśnie środowisko ustala wzorce norm i wartości, sposób zachowania akceptowany przez ogół wspólnoty, a także ustanawia określone nagrody i kary stosowane za poprawne lub naganne wypełniane swoich obowiązków jako członka grupy, spełnianie przypisanych sobie ról społecznych.

Stosowanie różnego rodzaju sankcji wobec członków społeczeństwa wpływa na utrzymanie ładu społecznego. Społeczeństwo zatem determinuje jednostkę poprzez wyrabianie w niej odpowiednich wzorców zachowań, nawyków, sposobów komunikowania się i współżycia z ludźmi, od respektowania których zależy to czy jednostka zyska akceptację społeczną.

Zobacz również

 • Koncepcja psychoanalityczna - definicja, założenia

  Koncepcja psychoanalityczna w czym innym niż oddziaływanie środowiska upatruje źródeł zachowania jednostki. Zgodnie z jej założeniem to kierowanie się potrzebami i popędami ludzkimi przyczynia się do podjęcia określonych działań przez członka społeczeństwa lub wywołuje określone zachowanie człowieka.

  Więcej
 • Koncepcja humanistyczna wychowania - definicja, przedstawiciele (Maslow), założenia

  Abraham Maslow. Jej głównym założeniem, jest postrzeganie człowieka jako całość, na którą składają się dwa czynniki „ja” i „organizm”. Siłami decydującymi o rozwoju człowieku są te znajdujące się wewnątrz jego samego, nie jest on uwarunkowany czynnikami zewnętrzni, mogą one jedynie hamo...

  Więcej
 • Socjalizacja - definicja, funkcje - WOS

  Najprościej można socjalizacją nazwać proces przystosowywania jednostki do życia w społeczeństwie. Natomiast w szerszym znaczeniu jest to „całokształt relacji między jednostką a społeczeństwem, w wyniku których jednostka dostosowuje się do wzorów zachowań akceptowanych w danym społeczeństwie”.

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28
Rzym podbity przez barbarzyńców powoli całkowicie zamierał. Styl romański jest uprosz...
Badacz wlotów i upadków cywilizacji • 2020-06-11 21:16:11