Grupa Wyszehradzka - geneza, historia, definicja - WOS

Grupa Wyszehradzka jest przykładem nieformalnej organizacji regionalnej, której celem jest ożywienie współpracy w skali regionu. Organizacja funkcjonuje do dzisiaj. Przewodnictwo nad spotkaniami obejmuje rotacyjnie każdy z krajów.

Grupa Wyszehradzka - geneza

Jej powstanie związane było z polityczną chęcią współpracy między krajami Europy Środkowej – Polski, Węgier i Czechosłowacji (później także osobno Czech i Słowacji). Inicjatywy wzajemnej współpracy pojawiły się już pod koniec lat 80., ich rozbudowa stała się jednak możliwa dopiero po 1989 r.

Pierwsze spotkanie odbyło się w 1990 r. w Bratysławie, jednak nie przyniosło ono ważniejszych postanowień. Przyczynami tego stanu rzeczy były m.in. brak reprezentantów Węgier uprawnionych do podejmowania prawomocnych decyzji (kraj był jeszcze przed pierwszymi demokratycznymi wyborami).

Kolejne spotkanie odbyło się w lutym 1991 r. w węgierskim Wyszehradzie (w 1335 r. doszło tam do historycznego spotkania królów trzech państw). Spotkanie to zaowocowało podpisaniem wspólnej deklaracji, której głównymi postanowieniami było:
- poparcie dla rozwiązania RWPG (Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej) i Układu Warszawskiego,
- utrzymywanie poprawnych stosunków

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
ten tekst bardzo mi pomógł
kasia • 2020-09-27 19:37:37
zarombiste dziękuje
ananasik • 2020-09-27 16:02:40
git
maniu1260 • 2020-09-27 10:18:26
Thx
filip • 2020-09-25 16:57:45
to dla matematyków, ale powinno być "na co dzień"...
ink • 2020-09-25 08:02:26