Grupa Wyszehradzka - geneza, historia, definicja - WOS

Grupa Wyszehradzka jest przykładem nieformalnej organizacji regionalnej, której celem jest ożywienie współpracy w skali regionu. Organizacja funkcjonuje do dzisiaj. Przewodnictwo nad spotkaniami obejmuje rotacyjnie każdy z krajów.

Grupa Wyszehradzka - geneza

Jej powstanie związane było z polityczną chęcią współpracy między krajami Europy Środkowej – Polski, Węgier i Czechosłowacji (później także osobno Czech i Słowacji). Inicjatywy wzajemnej współpracy pojawiły się już pod koniec lat 80., ich rozbudowa stała się jednak możliwa dopiero po 1989 r.

Pierwsze spotkanie odbyło się w 1990 r. w Bratysławie, jednak nie przyniosło ono ważniejszych postanowień. Przyczynami tego stanu rzeczy były m.in. brak reprezentantów Węgier uprawnionych do podejmowania prawomocnych decyzji (kraj był jeszcze przed pierwszymi demokratycznymi wyborami).

Kolejne spotkanie odbyło się w lutym 1991 r. w węgierskim Wyszehradzie (w 1335 r. doszło tam do historycznego spotkania królów trzech państw). Spotkanie to zaowocowało podpisaniem wspólnej deklaracji, której głównymi postanowieniami było:
- poparcie dla rozwiązania RWPG (Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej) i Układu Warszawskiego,
- utrzymywanie poprawnych stosunków

Polecamy również:

  • Grupa Wyszehradzka - zadania, cele - WOS

    Celem powstania i działalności Grupy Wyszehradzkiej było ożywienie współpracy w skali regionalnej – między państwami: Polską, Czechosłowacją (później Czechami i Słowacją) oraz Węgrami. Współpraca ta miała dotyczyć sfery politycznej (szczególnie jeśli chodzi o kwestie związane... Więcej »

  • Państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej

    Grupa Wyszehradzka została utworzona przez trzy państwa – Polskę, Węgry oraz Czechosłowację. Obecnie, w związku z rozpadem Czechosłowacji z dniem 1 stycznia 1993, do grupy należą cztery państwa: Polska, Węgry, Słowacja i Czechy. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58