Inicjatywa Środkowoeuropejska - geneza, historia - WOS

Inicjatywa Środkowoeuropejska jest bardzo ciekawym przykładem organizacji współpracy regionalne, która łączyła interesy czterech zupełnie różnych krajów: Węgier, Austrii, Włoch i Jugosławii (różnice te dotyczyły zarówno sfery ekonomicznej, jak i politycznej).

Inicjatywa Środkowoeuropejska – geneza

Początków Inicjatywy Europejskiej możemy szukać już w latach 70. – w związku z rozwijającą się współpracą między Węgrami, Jugosławią, Austrią i Włochami. Zanim współpraca ta przybrała kształt Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, działała w ramach przygranicznych struktur, takich jak Robocza Wspólnota Środkowego i Dolnego Adriatyku lub Robocza Wspólnota Dunajska.

Początkowo główne tematy współpracy odnosiły się do bieżących kwestii związanych z transportem, turystyką, ochroną środowiska – dopiero po ociepleniu wzajemnych relacji między blokiem Zachodnim i państwami socjalistycznymi współpraca ta zaczęła coraz bardziej zyskiwać charakter polityczny.

Inicjatywa Środkowoeuropejska - historia 

W trakcie spotkania w 1989 r. w Budapeszcie przedstawiciele rządów wymienionych państw powołali do życia organizację współpracy – Quadragonale (ze względu na 4 uczestników). W 1990 r. do organizacji została przyjęta także Czechosłowacja, a następnie Polska (1991), co przekształciło nazwę organizacji w Heksagonale. Pod koniec 1991 nazwę organizacji zmieniono na Inicjatywę Europejską.

Ze względu na kryzys jugosłowiański z początków lat 90. i rozpad kraju, do organizacji zaczęły należeć – Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, a także Macedonia. W 1996 r. członkami zostały – Albania, Bułgaria, Rumunia, Białoruś, Ukraina i Mołdowa.

Obecne znaczenie Inicjatywy Europejskiej polega przede wszystkim na wzajemnej dyskusji i konsultacji, instytucja nie posiada żadnych instytucji wykonawczych. Co więcej, jej członkowie skupieni są na działalności w ramach UE, stąd Inicjatywa Europejska jest organizacją o znaczeniu raczej marginalnym.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23