Zastosowanie trygonometrii

Trygonometria znajduje zastosowanie w tak wielu różnych dziedzinach, że nie sposób prawdopodobnie wyliczyć ich wszystkich wraz z dokładnym wskazaniem do czego funkcje trygonometryczne są w poszczególnych dziedzinach stosowane. Na pierwszym planie znajduje się oczywiście geometria oraz wszystkie dziedziny matematyki, w których mają znaczenie trójkąty. W szczególności więc użycie trygonometrii ułatwia pewne obliczenia czy wręcz umożliwia wykazanie pewnych zależności.

 

Poza matematyką polami zainteresowań geometrii są na przykład astronomia i geodezja.

Dzięki wykorzystaniu trygonometrii i tzw. metodzie triangulacji (czyli podziału obszaru na trójkąty a następnie określaniu odległości za pomocą stosunków pomiędzy kątami i bokami poszczególnych trójkątów) możliwe staje się sprawniejsze mapowanie terenó, począwszy od zwykłych działek budowlanych, a skończywszy na tworzeniu map kontynentów.

Astronomowie posługiwali się trygonometrią do wyznaczania orbit planet i tworzenia modeli ich ruchów. Obserwacje nieba, prowadzone od dawnych czasów, okazały się faktycznie przydatne dopiero wówczas, gdy zaczęto na ich podstawie wyciągać pewne wnioski odnośnie ruchów poszczególnych ciał niebieskich - a tutaj nieprzecenialne zastosowanie ma właśnie trygonometria - umożliwiająca określanieć odległości czy kątów na podstawie znanych poszczególnych wartości zmiennych.

Zastosowanie technik opartych na trygonometrii umożliwia nawigację satelitarną w samochodach i innych pojazdach.

Wreszcie trygonometria jest podstawą wielu działów fizyki - wszelkie zjawiska charakteryzujące się okresowością i regularnością dają się opisywać modelami opartymi na podstawowych funkcjach trygonometrycznych. 

Wśród innych jej zastosowań wymienić można chociażby analizę rynków finansowych w oparciu o szeregi Fouriera (oparte na funkcjach trygonometrycznych właśnie) czy teorię chaosu - gdzie również trygonometria znajduje zastosowanie.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
Śkad wziął się taki wynik?
• 2022-12-05 21:24:47
Ok
• 2022-12-05 13:53:43
ok
• 2022-12-02 16:29:38
dzięki
• 2022-11-28 16:21:19
ok
• 2022-11-25 15:27:39