Wypowiedzenie pytające

Wypowiedzenie pytające pełni funkcję impresywną – nadawca pragnie się czegoś dowiedzieć od współrozmówcy, domaga się odpowiedzi, np. Co to za problem?, Czy lubisz podróżować?, Kiedy znowu się spotkamy?

 

Wypowiedzenie pytające może przyjąć formę pytania o rozstrzygnięcie lub pytania o uzupełnienie.

Pytanie o rozstrzygnięcie ma na celu ustalenie, czy jakaś treść jest zgodna z rzeczywistością. Wiąże się z odpowiedzią pozytywną (tak, owszem, oczywiście) lub negatywną (nie, wykluczone, ani trochę). Często rozpoczyna się od partykuły czy (Czy lubisz owoce? – Szalenie./Nie., Czy mnie odwiedzisz? Oczywiście./Absolutnie!). Partykułę tę można jednak pominąć, wtedy sygnałem pytania jest intonacja lub szyk wyrazów w wypowiedzeniu (Lubisz owoce?, Odwiedzisz mnie?).

Pytanie o uzupełnienie ma charakter bardziej szczegółowy. Nadawca domaga się podania szczegółów. Charakterystyczne dla tego typu wypowiedzeń są rozpoczynające je zaimki (np. kto, czemu, jaki, czyj), przysłówki (np. gdzie, skąd, którędy, kiedy, jak) lub wyrażenia przyimkowe (np. po co, w jakim celu). Jeżeli wiemy, że planowany jest zakup domu, możemy zadać szereg pytań: Kiedy planujecie kupić dom?, Jak duży dom kupicie?, Skąd macie pieniądze na zakup domu?, Dlaczego kupujecie dom?

 

Szczególnym rodzajem wypowiedzeń pytających są, obecne m.in. w poezji, pytania retoryczne (tzw. pozorne). Mają na celu przykucie uwagi, zainteresowanie odbiorcy, zwrócenie jego uwagi na jakąś kwestię. Nie oczekują odpowiedzi, są jedynie zabiegiem stylistycznym.

Ko­chasz ty dom, ro­dzin­ny dom, 
Co w let­nią noc, skroś srebr­nej mgły, 
Szu­mem swych lip wtó­rzy twym snom, 
A ci­szą swą koi twe łzy? 

M. Konopnicka, Pieśń o domu

 

Polecamy również:

 • Części zdania

  Części zdania to składniki wyodrębnione w wypowiedzeniu. Należą do nich orzeczenie, podmiot, przydawka, okolicznik i dopełnienie. Więcej »

 • Wypowiedzenie oznajmujące

  Wypowiedzenie oznajmujące służy do neutralnego przekazywania informacji. To wiadomość, którą mówiący przekazuje słuchaczowi lub piszący – czytelnikowi. Może zawierać twierdzenie (np. Śniardwy jest największym jeziorem w Polsce) lub zaprzeczenie (np. Jan nie lubi wędkować). Więcej »

 • Wypowiedzenie rozkazujące

  Wypowiedzenie rozkazujące służy wyrażeniu polecenia, nakazu lub zakazu. Może przyjąć formę od delikatnej prośby (Czy mógłbyś być cicho?) po stanowcze żądanie (Cicho bądź!). Więcej »

 • Wypowiedzenie wykrzyknikowe

  Wypowiedzenie wykrzyknikowe pełni funkcję ekspresywną, zawiera bowiem pewien ładunek uczuciowy. W zapisie stawia się po nim wykrzyknik. Więcej »

 • Zdanie

  Zdanie to wypowiedzenie zawierające orzeczenie wyrażone osobową formą czasownika. Czasownik ten może być użyty w każdej osobie, liczbie, czasie trybie i stronie. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
l
• 2023-10-01 12:30:44
nudne to
• 2023-10-01 11:52:10
macie
• 2023-09-30 17:00:17
to jest super edukujące zadanie
• 2023-09-29 08:07:38
3434444f234fcvqr4
• 2023-09-27 12:30:26