Arystoteles, Retoryka – opracowanie

Geneza

Dzieło powstało w 335 roku p.n.e. podczas pobytu Arystotelesa w Akademii Platońskiej w Atenach. Zamiarem filozofa było uporządkowanie naukowe wszystkich działów poznania ludzkiego, wliczając w to sztukę wymowy, gdyż odgrywała ona dużą rolę w panującym wówczas ustroju demokratycznym.

Definicja

Według Arystotelesa retoryka jest sztuką wymowy, obejmującą stylistykę – ma ona pomóc w stworzeniu profilu dobrego i poprawnego mówcy, poprzez stawianie mu wymagań określonych rozumowo.

Układ

Dzieło zostało podzielone na trzy księgi, z których każda porusza nieco inną tematykę. W dwóch pierwszych znajdziemy omówienie sposobów wynajdywania i formułowania adekwatnych argumentów. Autor przedstawia zasady sztuki wymowy i wymienia jej rodzaje: doradcza, sądowa i opisowa. W księdze II znajdziemy dodatkowo opis zagadnień z dziedziny psychologii i etyki, które dotyczą również sztyki przemawiania. Trzecia część rozprawy poświęcona została układowi mowy i stylowi językowemu. Arystoteles duże znaczenie przypisuje wartościom logicznym, a retorykę przybliża do dialektyki (podobna forma rozumowania).

Metoda

Arystoteles próbuje uwypuklić w swojej analizie pierwiastki logiczne oraz odrzuca rozpatrywanie retoryki w kategoriach estetycznych.

Odwołuje się do zasad racjonalizmu, dzięki którym każde zjawisko stylistyczne można uzasadnić odwołując się do konkretnych punktów przyczynowo skutkowych.

Filozof stosuje metodę indukcji – wybiera konkretne przykłady z literatury starożytnej i omawiając je dochodzi do poszczególnych wniosków.

Polecamy również:

  • Arystoteles, Poetyka – streszczenie

    Swoje rozważania w Poetyce Arystoteles opiera na dwóch zasadniczych elementach: wyłożeniu tezy oraz jej uzasadnieniu poprzez przytoczenie przykładów literackich pochodzących ze starogreckich tragedii. Więcej »

  • Arystoteles - biografia

    Arystoteles żył w latach 384 – 322 p.n.e. Pochodził z rodziny medyków, jego ojciec był nadwornym lekarzem króla macedońskiego. Arystoteles urodził się i wychował na Półwyspie Trackim. Jako młodzieniec przybył do Aten i został uczniem Platona. Przebywał w Akademii aż do śmierci... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
tak
• 2023-02-05 12:47:21
Dziękuje
• 2023-02-05 10:06:49
Ok
• 2023-02-05 09:31:25
No dobra a jaki morał
• 2023-02-01 21:57:10
dzieki
• 2023-01-31 11:52:02