Futuryści – program

Futuryści wystąpili z bardzo radykalnym programem całkowitego zerwania z tradycją. Obiektem kontestacji stało się wszystko związane z przeszłością, zwłaszcza instytucje takie, jak biblioteki i muzea. Futuryści postulowali stworzenie zupełnie nowego języka lekceważącego tradycyjną ortografię, operującego wulgaryzmami i całkowicie wyzwolonego z zasad logiki. Stąd ulubionymi środkami wyrazu były tu hiperbola i paradoks.

Futuryści posługiwali się prowokacją artystyczną i obyczajową. Organizowali szokujące wystąpienia na wieczorach poetyckich, w czasie których dochodziło do bójek z publicznością. Ich program miał przede wszystkim wymiar negatywny. Chodziło zatem o destrukcję starego porządku, która najsilniej doszła do głosu w środowisku warszawskim. W manifeście „Prymitywiści do narodów świata i do Polski” Wat i Stern ocenili kulturę i cywilizację jako całkowicie nadającą się na śmietnik, a do rangi sztuki podnieśli „gga gąsiora”.

gga gąsiora jest piękniejsze od śpiewu słowika

Sztuka miała być więc ludyczna, jej jedyną funkcję widziano w zabawie i wielkiej zgrywie. Ponadto dominował tu prezentyzm, czyli nastawienie na cel doraźny. Futuryści nie stawiali odbiorcy wysokich wymagań, ich niewątpliwą

Polecamy również:

 • Awangarda Lubelska – geneza, nazwa, twórcy

  Awangarda Lubelska to nazwa grupy poetów, którzy w latach 30. utworzyli w miarę spójne środowisko artystyczne usytuowane w Lublinie. Nazwa wskazuje na pokrewieństwo z Awangardą Krakowską, przy czym związki te są raczej luźne. Więcej »

 • Awangarda Krakowska – geneza, nazwa, cechy, twórcy

  Awangarda Krakowska była drugą najważniejszą obok Skamandrytów grupą poetycką. Jak sama nazwa wskazuje, formacja utworzyła się w Krakowie, na początku lat 20., a jej głównym prawodawcą był Tadeusz Peiper. W latach I wojny światowej autor „Tędy” przebywał w Hiszpanii, gdzie zetknął się z... Więcej »

 • Żagary – geneza, nazwa, cechy, twórcy

  Żagary były grupą poetycką powstałą w latach 30. na fali tak zwanej II Awangardy. Utworzyło ją wileńskie środowisko literackie w obrębie koła polonistów Uniwersytetu Stefana Batorego. Więcej »

 • Skamander – geneza, nazwa, cechy, twórcy

  Grupa poetycka Skamander była najważniejszą obok Awangardy Krakowskiej formacją artystyczną, która nadała zasadniczy ton poezji polskiego dwudziestolecia międzywojennego. Wyodrębniła się ona niejako na fali popularności miesięcznika „Pro Arte et Studio” (potem „Pro Arte”) oraz skupiła... Więcej »

 • Kwadryga – geneza, nazwa, cechy, twórcy

  Kwadryga to grupa poetycka założona w Warszawie pod koniec lat 20. Jej nazwa, jak podaje „Słownik terminów literackich”, oznacza „dwukołowy rydwan zaprzężony w cztery konie”. Grupa skupiała się wokół czasopisma „Kwadryga” wydawanego w latach 1927 – 1931. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 5 =
---
2019-12-02 14:26:08
why?
Ostatnio komentowane
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01
Ważne jest, że przelana pod Monte Cassino polska krew, którą piły czerwone maki nie b...
• 2022-05-18 19:05:56
@ Krzyż, o co Tobie się rozchodzi?
• 2022-05-16 23:41:06