Pieśń Legionów Polskich we Włoszech - Mazurek Dąbrowskiego - interpretacja i analiza

„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, nazywana również "Mazurkiem Dąbrowskiego", to utwór o charakterze patriotycznym, wyrażający nadzieję na odzyskanie niepodległości. Utwór powstał w 1797 roku jako pieśń mająca uświetnić wymarsz Legionów Polskich na spotkanie z armią Napoleona. Wydarzeniu towarzyszyły wielkie nadzieje i właśnie ten nastrój radosnej wiary w zwycięstwo dominuje w pieśni.

Utwór początkowo przeznaczony dla legionów, dzięki swej uniwersalnej wymowie stał się hymnem narodowym. Polacy pozbawieni swojej ojczyzny, pielęgnowali w sobie wiarę w odzyskanie niepodległości. Wyrażają to pierwsze słowa utworu: „Jeszcze Polska nie umarła/ Kiedy my żyjemy”. Polska będzie istnieć tak długo, jak długo żyją ludzie, którzy czują się Polakami – o istnieniu ojczyzny nie decydują bowiem granice, ale ludzie, którzy ją tworzą. Na doniosłość tych słów wskazywał też Adam Mickiewicz, który pisał:

(…) Sławna pieśń legionów poczyna się od słów, które otwierają historię współczesną (…). Słowa te znaczą, że ludzie zachowujący w sobie to, co stanowi istotę narodowości polskiej, zdolni są przedłużyć byt ojczyzny niezależnie od wszelkich warunków politycznych i mogą dążyć do jego przywrócenia (…).

Józef Wybicki poświęcił swoją pieśń dowódcy Legionów Polskich, Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu, mającemu przybyć z wojskiem „z ziemi włoskiej do Polski”, dlatego dziś znana jest ona pod tytułem „Mazurek Dąbrowskiego”.

W tekście "Mazurka Dąbrowskiego" można odnaleźć odwołania do historii Polski – autor wspomina kampanię Stefana Czarnieckiego i wojny szwedzkie. Przykłady chwalebnych zwycięstw mają tchnąć otuchę w serca Polaków, przypomnieć im, że ojczyzna już nie raz znajdowała się w ciężkiej sytuacji, a jednak Polacy zawsze bronili jej z poświęceniem. Wielkie nadzieje wiąże autor z osobą Napoleona. Jego zwycięstwa powinny być przykładem dla rodaków w walce z zaborcą.

Utwór przeznaczony był do śpiewania, stąd jego regularna budowa i powtarzający się refren: „Marsz, marsz, Dąbrowski,/ Do Polski z ziemi włoskiéj,/ Za Twoim przewodem/ Złączem się z narodem”.

Dedykowana legionom pieśń podkreśla wolę walki, żądzę zwycięstwa i gotowość do poświecenia się dla dobra ojczyzny. Podmiot liryczny wypowiada się w imieniu zbiorowości, posługując się formą pierwszej osoby liczby mnogiej, wyraża pragnienie odzyskania ojczystej ziemi: „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,/ Będziem Polakami”.

Pieśń powstała do melodii marsza – krótkie wersy współgrają z rytmicznym krokiem. Język, jakim posłużył się poeta, jest prosty, jasny i dobitny, właściwy dla pieśni żołnierskiej.

Polecamy również:

Komentarze (3)
Wynik działania 1 + 4 =
Lillia
2022-12-27 20:05:44
Mogę się mylić, ale czy nie śpiewamy "Jeszcze Polska nie ZGINĘŁA, kiedy my żyjemy" cyt. z powyższego artykułu jest tak: "Wyrażają to pierwsze słowa utworu: „Jeszcze Polska nie umarła/ Kiedy my żyjemy”."
ADMIN
2021-02-17 09:03:25
Skutyy - wpis został poprawiony, dziękujemy za zwrócenie uwagi, pozdrawiamy :)
skutyy
2021-02-16 12:15:24
Powstał w 1797 :)
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45