Przypowieść o sieci - opracowanie (interpretacja, czas i miejsce akcji, geneza)

Geneza

Przypowieść o sieci pochodzi z Nowego Testamentu, z Ewangelii świętego Mateusza. Została ona zakwalifikowana przez ewangelistę jako jedna z typowych nauk udzielanych przez Jezusa Chrystusa w formie alegorii. Ewangelista umieścił tę historię w grupie przypowieści, w których Jezus wyjaśnia naturę królestwa niebieskiego i tajemnicę końca dziejów.

Czas i miejsce akcji

Czas akcji nie został precyzyjnie określony. Można powiedzieć, że jest to czas połowu ryb, który w sensie przenośnym oznacza czas końca świata. Miejscem akcji jest morze i łódź rybacka.

Interpretacja

Przypowieść o sieci jest ilustracją sądu ostatecznego. Zarzucenie sieci to alegoryczna reprezentacja czasu historycznego, kiedy prawi są przemieszani z występnymi, a działania jednych i drugich pozornie nie podlegają żadnej ocenie moralnej. Wydobycie sieci oznacza natomiast koniec dziejów, kiedy dochodzi do osądzenia dobrych i złych czynów. W efekcie sprawiedliwi zyskują życie wieczne, zaś występni zostają potępieni. W przypowieści istotne miejsce zajmuje metaforyczny opis losu ludzi nieprawych. Po pierwsze mówi się o ich „wyrzuceniu”, czyli pozbawieniu udziału w nagrodzie i oddzieleniu od Boga. Po drugie zaś obraz potępienia powtarza się w postaci „pieca rozpalonego”, gdzie „będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Chodzi o wymierzenie występnym dotkliwej kary.

Przypowieść wyraźnie przenosi pojęcia nagrody i kary w rzeczywistość pozaczasową. Inaczej kwestia ta rysuje się w Starym Testamencie, gdzie już życie ziemskie jest wykładnią Bożej łaski lub niełaski. Należy dodać, że historia o sieci pełni funkcję moralistyczną, pokazuje, że ludzkie życie zostało wpisane w pewien porządek etyczny, a jego złamanie tylko pozornie nie prowadzi do żadnych konsekwencji. Zostaną one ujawnione bowiem w odpowiednim momencie.

Polecamy również:

 • Przypowieść o dobrym i złym drzewie - streszczenie

  Dobre drzewo to takie, które wydaje dobre owoce, natomiast złe drzewo rodzi złe owoce. Owoc stanowi najważniejsze kryterium oceny drzewa. Z ciernia nie można bowiem zerwać fig, a z krzaka jeżyny winogron. Dobry człowiek wydobywa z serca dobro, a zły emanuje złem. Więcej »

 • Przypowieść o wdowim groszu - streszczenie

  Jezus usiadł naprzeciw skarbony świątyni i obserwował ludzi, którzy wrzucali do niej pieniądze. Bogaci ofiarowywali duże sumy, zaś uboga wdowa oddała tylko jeden grosz. Kiedy Jezus to zobaczył, powiedział do swoich uczniów, że właśnie ta kobieta złożyła największy dar. Wszyscy ofiarowywali bowiem... Więcej »

 • Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych - streszczenie i plan wydarzeń

  Dziesięć panien udało się na spotkanie z panem młodym. Pięć z nich było roztropnych, więc zabrały ze sobą lampy i oliwę w naczyniach. Pozostałe pięć panien było nierozsądnych, ponieważ wzięły ze sobą tylko lampy. Pan młody się spóźniał, dlatego wszystkie dziewczęta zasnęły. O północy zaś rozległo się... Więcej »

 • Przypowieść o dobrym Pasterzu - streszczenie

  Pasterz wchodzi do owczarni zawsze przez bramę, tym odróżnia się od złodziei lub najemników. Następnie woła swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Potem zaś staje na ich czele, a owce idą za nim, ponieważ znają jego głos. Dobry Pasterz nie opuści swoich owiec w chwili niebezpieczeństwa, tak jak... Więcej »

 • Przypowieść o dobrej i złej budowli - streszczenie i plan wydarzeń

  Było dwóch ludzi: jeden roztropny, a drugi nierozsądny. Pierwszy z nich zbudował swój dom na skale. Kiedy nadeszła powódź i huragan, dom przetrwał, ponieważ miał mocne fundamenty. Człowiek nierozsądny natomiast postawił swój dom na piasku. Gdy jednak rozszalała się ulewa, wezbrały potoki... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
Bardzo pomocny
• 2023-11-26 12:35:19
Kozak Wytłumaczone
• 2023-11-25 09:56:02
bardzo przydatne
• 2023-11-19 17:39:07
Dzięki za info
• 2023-11-17 15:07:19
nw jeszcze
• 2023-11-17 09:13:02