Maurice Maeterlinck - biografia i twórczość - strona 3

roku Francuska Akademia odznaczyła go medalem za zasługi dla języka francuskiego.

Zmarł w 1949 roku na atak serca. Podczas pogrzebu nie był obecny żaden duchowny.

Maurice Maeterlinck - twórczość

Maeterlinck zasłynął jako twórca dramatu symbolistycznego. Jego dzieła oddają nastroje epoki, cechuje je tajemniczość, pesymizm i lęk egzystencjalny. Bohaterowie zmagają się z dojmującym poczuciem bezsilności. Są bierni, bezwolni, poddają się potężnej sile przeznaczenia. Akcja jest tylko pretekstem do rozważań na temat ludzkiej natury i miejsca człowieka na świecie.

Autor zaledwie zarysowuje wydarzenia, by skupić się na docieraniu do drugiego dna, odrywaniu znaczeń tkwiących w pozornie nieistotnych zdarzeniach. Również świat przedstawiony utworów pozostaje bliżej nieokreślony, a brak logiki i marazm przywodzą skojarzenie ze snem. Najważniejsze dramaty Maeterlincka to: „Intruz”, „Ślepcy”, „Peleas i Melizanda”, „Wnętrze”, „Monna Vanna”, „Niebieski ptak”.

Jako poeta Maeterlinck pozostawał wierny symbolizmowi. Jego największym mistrzem był teoretyk i przywódca tego ruchu – Stéphane Mallarmé. W jego debiutanckim tomiku „Cieplarnie” (1889) dominuje poczucie osamotnienia, duchowej alienacji. Z kolei w „Pieśniach” wyraźnie zaznaczają się inspiracje flamandzką kulturą ludową.

Odrębna grupę w dorobku Maeterlincka stanowią eseje filozoficzne-przyrodnicze: „Życie pszczół”, „Inteligencja kwiatów”, „Życie termitów”, „Życie mrówek”. Dał się w nich poznać jako wnikliwy obserwator życia, człowiek wrażliwy na naturę i sprawny prozaik, potrafiący zafascynować odbiorcę nawet trudnym tematem.

Polecamy również:

 • Dekadentyzm w literaturze

  Dekadentyzm w literaturze polegał na wyrażaniu zniechęcenia, rozpaczy, bezsilności, niewiary w postęp i poczucia nadciągającego upadku. Artyści ukazywali obrazy rozkładu, przepowiadali koniec europejskiej kultury i manifestowali swoją niechęć dla obyczajowości mieszczańskiej. Więcej »

 • Impresjonizm w literaturze

  Impresjonizm zrodził się w malarstwie, gdzie był próbą uchwycenia na płótnie ulotnego wrażenia. Później nurt ten rozprzestrzenił się na inne dziedziny sztuki i znalazł zwolenników także na gruncie literatury. Podobnie jak w malarstwie, podstawowym dążeniem impresjonistów było... Więcej »

 • Ekspresjonizm w literaturze

  Poetyka ekspresjonistyczna określana jest „krzykiem duszy”, wyrazem emocji i wewnętrznych stanów artysty. Poeta miał prawo do pełnej swobody twórczej, forma dzieła literackiego nie miała znaczenia, liczyła się jego siła wyrazu, zmierzanie do absolutu. Więcej »

 • Neoromantyzm - cechy, przedstawiciele, charakterystyka

  W szerszym znaczeniu neoromantyzmem określa się całość zjawisk w literaturze Młodej Polski, w węższym oznacza tendencje romantyczne w literaturze po 1890 roku. Termin upowszechniony przez Edwarda Porębowicza za sprawą szkicu „Poezja polska nowego stulecia” (1902). Więcej »

 • Parnasizm - cechy, przedstawiciele, definicja

  Parnasizm narodził się we Francji około połowy XIX wieku, dominował w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w poezji, później został wyparty przez symbolizm. Nazwa została zaczerpnięta od trzytomowej antologii poezji współczesnej zatytułowanej „Parnasse contemporain”. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01