Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim – opracowanie

Gatunek

Utwór zaliczany jest do widowisk scenicznych opartych na dramacie liturgicznym. Ze względu na tematykę nazywamy je wielkanocnym misterium.  Jest to jeden z ważniejszych gatunków średniowiecznych rozwijanym w Europie od XII do XVI wieku. W Polsce powstawały nawet do XVIII.

Czas i miejsce powstania

Misterium zostało wydane w Krakowie, prawdopodobnie w okolicy oku 1580, podpisane zostało nazwiskiem Mikołaja z Wilkowiecka, choć niektórzy badacze twierdzą, że jedynie zredagował historię zaczerpniętą z tekstu pasyjno-rezurekcyjnego.

Założenie

Autor chciał stworzyć dzieło, które przybliżyło by fakty z czasów Zmartwychwstania Chrystusa, ale również wyraziście zobrazowało te wydarzenia, pomagając w ich zrozumieniu. W misterium można doszukać się kilku odstępstw od historii biblijnej.

Recepcja

Tekst misterium był znany w społeczeństwie aż do końca XVIII wieku, ponieważ często wystawiano je na licznych scenach. Ze względu na duże walory teatralne dzieło doczekało się również wielu adaptacji współczesnych – zajął się nim m.in. Leon Schiller czy Kazimierz Dejmek.

Kompozycja

Utwór składa się z sześciu zasadniczych części, w ramach których występuje ok. 35 mniejszych scen. Narracja jest oparta na porządku chronologicznym – realizuje się w kolejno następujących po sobie scenach, które jednak są ze sobą powiązane luźno tematem. Nie tworzą ściśle zawiązanej akcji dramatycznej.

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24