Cyprian Kamil Norwid Fortepian Szopena - interpretacja i analiza wiersza - strona 3

ta (nawiązująca do zdania Słowackiego z „Testamentu” o przemianie zjadaczy chleba w aniołów) pokazuje, że sztuka ma moc uwznioślania zwykłej ludzkiej pracy i nadawania jej sensu.

Ciekawe jest w jaki sposób Norwid buduje swoje niesłychanie intelektualne obrazy. „Kołodziej” to człowiek pracy (wytwórca kół), ale „kołodziej” jest też odniesieniem do rdzenia polskości, ponieważ założycielem polskiego państwa był Piast Kołodziej. Ponadto określenie „kołodziej” odnosi się również do „koła dziejów”, czyli powtarzalności historii. Te wszystkie sensy: praca, polskość, sztuka i historia znajdują, zdaniem Norwida odzwierciedlenie w muzyce Chopina, która stanowi pełnię (jej symbolem jest koło).

Figura „BRAKU”

Tak zarysowana koncepcja sztuki idealnej jako pełni stanowi przeciwieństwo świata, którego naturą jest wybrakowanie. Ponieważ świat sam jest niedoskonały, a więc naznaczony brakiem, nie znosi wszystkiego, co go dopełnia. Z tego powodu piętnuje i odrzuca to, co jest mu obce. Figurą pełni (idealnego połączenia Słowa i Ciała) jest tu Chrystus. Jego śmierć na krzyżu stanowi niejako konsekwencję ziemskiej logiki. Dopiero po śmierci jego ofiara może zostać w pełni przyswojona przez świat. Podobnie

Polecamy również:

  • Fortepian Szopena - treść wiersza

    La musique est une chose étrange!Byron.L’art?... c’est l’art — et puis, voilà tout.Béranger. I. Byłem u ciebie w te dni przedostatnieNiedocieczonego wątkuPełne, jak mit,Blade, jak świt,Gdy życia koniec szepce do początku:«Nie stargam cię ja, nie, ja... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
Super pozdrawiam
Marek • 2022-01-18 11:58:05
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10