Wpływ Księżyca na Ziemię

Chociaż Księżyc ma masę niewiele większą niż 1% masy Ziemi, jego przyciąganie grawitacyjne wpływa na przebieg szeregu zjawisk zachodzących na Ziemi. Siła grawitacji Księżyca powoduje hamowanie ruchu obrotowego Ziemi. Długość pełnego obiegu Ziemi wokół osi (ziemskiej doby) wzrasta o 1 sekundę w ciągu około 100 tys. lat. Oddziaływanie grawitacyjne Księżyca i Słońca odpowiada też za ruch precesyjny Ziemi.

Najbardziej znanym następstwem wpływu grawitacji Księżyca na Ziemię jest występowania pływów morskich. Pływy to rytmiczne pionowe ruchy wody. Podniesienie się poziomu morza nosi nazwę przypływu morza i przypomina wybrzuszenie wód wszechoceanu. Obserwujemy je zarówno po stronie Ziemi leżącej najbliżej Księżyca, gdzie przyciąganie Księżyca jest najsilniejsze, jak i po stronie przeciwnej, gdzie jest ono najsłabsze. Prostopadle do płaszczyzny łączącej obszary występowania na powierzchni oceanu przypływu występuje odpływ morza, czyli obniżenie się jego poziomu. Cykliczność pływów wynika głównie z ruchu obrotowego Ziemi. Okres obiegu Ziemi wokół osi to około 23 godzin i 56 minut, więc pomiędzy dwoma kolejnymi przypływami mija średnio 12,5 godziny, a pomiędzy przypływem a odpływem około 6 g

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach
Komentarze (2)
Wynik działania 3 + 4 =
kuba
2019-10-27 19:46:49
ten teks jest do bani bo zadługi.
Anonim
2018-12-16 18:20:11
Trochę mało, ale zawsze coś...
Ostatnio komentowane
Uważam że Rząd Pis dąży do stworzenia takiego modelu Państwa Polskiego .
adam • 2020-12-04 18:12:49
xd
księżniczkaxd • 2020-12-04 17:59:34
.
. • 2020-12-04 14:42:13
xd
xddd • 2020-12-04 10:14:31
frrgh
sadsd • 2020-12-04 09:25:33