Wody podziemne - jak powstają, rodzaje, charakterystyka - strona 2

ich kompleksów) znajduje się woda wgłębna (zasilana przez infiltrację w oknach hydrogeologicznych) i woda głębinowa, współcześnie nie podlegająca zasilaniu z powierzchni ziemi.

Wody wgłębne lub głębinowe znajdujące się w warstwach wodonośnych w nieckowatych strukturach geologicznych i znajdujące się pod ciśnieniem hydrostatycznym (wynika z różnicy wysokości napiętego zwierciadła wód podziemnych pod warstwą nieprzepuszczalną i wysokości zwierciadła swobodnego w obszarze zasilania – infiltracji zbiornika wód podziemnych) nazywamy wodami artezyjskimi. Jeśli przewiercilibyśmy warstwę nieprzepuszczalną, wówczas wody artezyjskie (naporowe) wypłynęłyby przez odwiert na powierzchnię ziemi. Jeśliby jej zwierciadło podniosłoby się w odwiercie nie osiągając jednak poziomu ziemi, wówczas mówimy o wodach subartezyjskich.

Niecka artezyjska
Schemat niecki artezyjskiej; autor: A.J. Fijałkowski, MesserWoland (2006), źródło: wikipedia.org;
1. Warstwa wodonośna 2. Warstwa nieprzepuszczalna 3. Obszar zasilania 4. Studnia artezyjska
5. Poziom równowagi hydrostatycznej (linia ciśnień piezometrycznych - zwierciadło piezometryczne)
6. Studnia subartezyjska 7. Źródło artezyjskie

 

Naturalny, samoistny, skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchnię ziemi nazywamy źródłem. Występuje ono w miejscu nacięcia zwierciadła wody podziemnej przez powierzchnię terenu lub (w obszarach krasowych) w miejscu wylotu podziemnych korytarzy (wywierzysko – źródło krasowe). Jeśli w wodzie tej w każdym litrze rozpuszczony jest więcej niż 1 gram składników mineralnych mówimy o źródłach mineralnych. Jeśli ich temperatura jest wyższa niż 20°C mówimy o źródłach termalnych. Zarówno źródła mineralne jak i źródła termalne są podstawą rozwoju uzdrowisk.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10
rr
a2 • 2022-01-15 13:25:09