System gospodarczy - definicja, rodzaje. Systemy gospodarcze na świecie - opis - strona 6

odchodzą. Pod pojęciem tym można też rozumieć istnienie obok siebie zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. W takim ujęciu niemalże we wszystkich państwach świata (poza Koreą Północną) istnieje system mieszany. Także w Chinach i na Kubie – mimo zachowania nadzoru państwa – ludność ma obecnie możliwość produkcji i dostarczania produktów i usług, o których cenie decyduje rynek i bogacenia się.

W analizie zagadnień gospodarczych geografowie i inni specjaliści często zajmują się gospodarką narodową (gospodarką poszczególnych państw, np. Polski). Badając ją zazwyczaj dzielą ją na działy, sektory i gałęzie. Stworzony w latach 30.tych XX wieku w Wielkiej Brytanii podział dzieli gospodarka na 3 sektory: rolnictwo (sektor I), przemysł (sektor II) i usługi (sektor III).

W poszczególnych etapach rozwoju gospodarczego świata/państw ich rola w zatrudnieniu i produkcji była różna. W etapie preindustrialnym (przedprzemysłowym) dominowało rolnictwo. W krajach rozwiniętych etap ten miał miejsce przed rewolucja przemysłową, w dalszym ciągu znajdują się na nim niektóre kraje Afryki, południowo-wschodniej Azji i Oceanii. W etapie industrialnym (przemysłowym) w gospodarce i zatrudnieniu dominuje

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Zasoby naturalne - rodzaje, źródła

  Zasoby naturalne lub przyrodnicze zasoby naturalne to wszystkie elementy środowiska przyrodniczego, które człowiek może wykorzystać dla swoich potrzeb. Są to zarówno organiczne, jak i nieorganiczne elementy środowiska. Więcej »

 • Rolnictwo na świecie - definicja, historia - geografia. Chów a hodowla - różnice

  Rolnictwo jest działem gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem żywności dla człowieka i zwierząt (wytwarzanie pasz) oraz produkcją surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego dla przemysłu przetwórczego. Więcej »

 • Leśnictwo na świecie - geografia

  Leśnictwo jest jedną z gałęzi gospodarki narodowej. Zajmuje się ono:- wykorzystaniem lasów w celach gospodarczych,- ich ochroną,- pielęgnacjąi odnawianiem. Więcej »

 • Rybołówstwo na świecie - geografia

  Rybołówstwo jest gałęzią gospodarki narodowej należącą obok rolnictwa i leśnictwa do jej pierwszego sektora. Rybołówstwo jest jednak starsze od rolnictwa – stanowiło ono razem z łowiectwem i zbieractwem podstawę utrzymania społeczeństw ludzkich przed rewolucja neolityczną (rolniczą). Więcej »

 • Przemysł na świecie - geografia

  Przemysł jest jednym z działów gospodarki. Działalność przemysłowa polega na wydobywaniu lub pozyskiwaniu surowców (mineralnych, roślinnych i zwierzęcych) i ich przetwarzaniu na wyroby gotowe służące zaspokojeniu potrzeb ludzi (czasami jedne branże przemysłu wytwarzają produkty wykorzystywane przez... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
Ładnie napisane ale nie wiem czy młody umysł ogarnie tyle nowych pojęć. Myślę, że ...
Sandra Rydzewska • 2021-10-24 15:00:48
.
z • 2021-10-24 14:48:34
O
O • 2021-10-24 13:18:33
xd
twojstary • 2021-10-24 12:18:46
"Asymptoty to proste, do których wykres funkcji zbliża się dowolnie blisko ale nigdy ic...
Mich • 2021-10-24 10:21:02