Struktura zatrudnienia na świecie - zróżnicowanie państw świata pod względem struktury zawodowej - strona 2

rzędu, np. bankowe).

Udział wspomnianych sektorów w zatrudnianie pracowników w danym społeczeństwie jest traktowany jako wskaźnik etapu rozwoju gospodarczego państw.
W krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo udział pracowników I sektora jest niewielki, np. w Wielkiej Brytanii wynosił on w 2008 roku 1,4% (w Polsce był wyższy – 14%, co wynikało z późniejszego uprzemysłowienia, innego niż w Europie Zachodniej modelu rolnictwa oraz zachowania prywatnej gospodarki rolnej w czasach komunistycznych). W związku z automatyzacją w przemyśle i przenoszeniem się pracochłonnych gałęzi przemysłu do krajów z tańszą siła roboczą spada też tam zatrudnienie w przemyśle (20-30%). Najliczniejsi są tam pracownicy działu usług (prawie 80% np. w USA, czy Wielkiej Brytanii).

W krajach rozwijających się udział II sektora gospodarki (przemysł przetwórczy i budownictwo) wzrasta do około 40%. Udział rolnictwa spada, jest jednak zależny od warunków naturalnych – w pustynnej Arabii Saudyjskiej jest mały – ok. 4%, w Turcji wynosi ok. 35%. Coraz większe znaczenie w strukturze zatrudnienia maja tam też usługi, zwłaszcza usługi III sektora gospodarki (dotyczy to zwłaszcza społeczeństw z dużym udziałem ludności miejskiej).

W krajach słabo rozwiniętych (niektóre kraje afrykańskie i azjatyckie) przeważa ludność zatrudniona w rolnictwie (około 80%).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
dsasadsda
• 2022-05-16 16:49:01
...
• 2022-05-16 16:13:57
fajne
• 2022-05-16 16:04:04
A do zoo zł do do xxxl
• 2022-05-16 15:49:19
Za długie
• 2022-05-16 15:04:11