Recykling - gospodarka odpadami - geografia - strona 2

(kilkaset lat temu) produkowano m.in. papier ze zużytych ubrań i innych tekstyliów, a popiół powstały ze spalania drewna i węgla wykorzystywano w Wielkiej Brytanii w produkcji cegieł.

Recykling obejmuje szereg materiałów wtórnych: papier i tekturę, szkło, metal plastik, wyroby elektroniczne i tekstylne. Dotyczy on zarówno odpadów pochodzących z gospodarstw domowych – tzw. odpady komunalne (ich powtórne wykorzystanie jest ułatwione w sytuacji, gdy odpady te są wstępnie sortowane przez ludność) oraz odpadów przemysłowych.

W przypadku aluminium około połowy jego nowej produkcji pochodzi ze złomu (np. puszek aluminiowych). W roku 2010 w krajach europejskich około 35% odpadów komunalnych podlegało recyklingowi. Wśród krajów europejskich najskuteczniejsze w odzyskiwaniu surowców wtórnych z odpadów komunalnych był: Austria (63% odpadów komunalnych podlegało recyklingowi), Niemcy (62%), Belgia (58%) oraz Niderlandy i Szwajcaria (po 51%).

Recykling ma jednak swoje ograniczenia Niektórzy krytykują sensowność samej jego idei. Twierdzą bowiem, że jest on nieefektywny – energia zużyta dla zgromadzenia, przygotowania i transportu niektórych materiałów wtórnych przewyższa energię zaoszczędzone w procesie produkcji nowych wyrobów z surowców wtórnych. Ponadto niektóre materiały mogą być wykorzystywane tylko kilkakrotnie – np. papier/tektura odzyskany dzięki recyklingowi jest zbudowany z coraz krótszych, a więc słabszych włókien celulozy.

Najbardziej powszechna strategia gospodarowania odpadami to ich składowanie - jest to jednak kosztowne (zajmuje tereny, które mozna byłoby inaczej wykorzystać) i wymaga ochrony wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. Innym niż recykling sposobem utylizacji odpadów jest ich spalanie.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
Tekst nie jest całkowicie prawdziwy. Do roku 1942, a przypominam, że Niemcy napadli na P...
Karol • 2021-04-19 21:37:00
Ostatecznie nie ukończył studiów, więc artykuł wprowadza w błąd.
Marta • 2021-04-19 19:23:19
ja z tego robię plakat :)
kamyq • 2021-04-19 18:17:18
ezz
wdadad • 2021-04-19 17:41:35
ez
marek • 2021-04-19 14:57:37