Lodowce i lądolody na Ziemi - charakterystyka. Typy lodowców - opis

W ostatnich 2 milionach lat (w plejstocenie) 32% powierzchni lądów na Ziemi było objęte zlodowaceniem. Współcześnie ok. 75% objętości plejstoceńskich lodowców stopiło się, gdyż żyjemy w interglacjale. Do dnia dzisiejszego przetrwały tylko 2 lądolody (grube – do 3-4 km warstwy lodu przykrywające znaczne części kontynentów) - antarktyczny (14 mln km2) i grenlandzki (1,7 mln km2). Poza nimi występują tarcze lodowe, podobne d lądolodów, ale znacznie mniejsze (np. na Islandii i Ziemi Baffina) oraz lodowce górskie.

W górach w zagłębieniach terenu, tam gdzie opady śniegu przeważają nad topnieniem, pod wpływem temperatury, dużej wilgotności powietrza i pod wpływem ciśnienia nadległych warstw, śnieg zmniejsza swą objętość, krystalizuje i stopniowo przekształca się wpierw w firn (zbity śnieg ziarnisty), a następnie w lód.

 Lodowiec Aletsch
Lodowiec Aletsch w Alpach Berneńskich; autor, źródło: www.flickr.com/photos/josimon

 

Warunki sprzyjające powstawaniu lodowców panują przede wszystkim w strefie podbiegunowej oraz wysokich górach wszystkich stref klimatycznych, powyżej granicy wieloletniego śniegu (jest to wysokość powyżej której więcej śniegu spada niż się topi). Przebieg tej granicy na Ziemi zależy od klimatu i ukształtowania terenu. Najwyżej sięga w strefie międzyzwrotnikowej i w klimacie zwrotnikowym suchym.

Wyróżnić można kilka typów lodowców górskich. Należą do nich:
- lodowiec alpejski – składa się z jednego pola firnowego, z którego spływa jeden jęzor lodowcowy (Alpy, Andy, Kaukaz);
- lodowiec fieldowy (norweski) – lodowiec o rozległym polu firnowym i wypukłym kształcie, z pola lodowego spływają w różnych kierunkach krótkie jęzory (Płw. Skandynawski, Islandia, Spitsbergen, Ziemia Ognista);
- lodowiec piedmontowy (podgórski) – lodowiec powstały przez połączenie się kilku jęzorów lodowcowych na przedpolu gór (Patagonia, Alaska).

Lód pokrywa również obszary morskie (12% powierzchni oceanów). Powstał on z zamarzania wody morskiej i ma grubość do kilku metrów. Lody morskie przez cały rok pokrywają część Morza Arktycznego. Poza lodem trwałym wody arktyczne i antarktyczne pokrywa też ruchomy pak lodowy. Pochodzenie kontynentalne mają lodowce szelfowe – część brzeżna lądolodu lub lodowca piedmontowego zanurzona w wodzie morskiej, miejscami wsparta na dnie, zasilana z wnętrza lądu; ma płaski kształt i niewielki spadek, kończy się lodowym klifem, zwanym również barierą lodową, od której odrywają się góry lodowe.

Lodowiec na Islandii
Lodowiec na Islandii; autor: Idalia Skalska (2008), źródło: www.idalia.pl

 

Na wielu obszarach półkuli północnej występuje wieloletnia (wieczna) zmarzlina, zwana też czasem zlodowaceniem podziemnym. Jest to zjawisko ciągłego (latem i zimą) utrzymywania się części skorupy ziemskiej w temperaturze poniżej 0°C. Obejmuje ona większość Alaski, północną Kanadę i 2/3 Syberii (na wschodzie Syberii sięga aż do Mongolii.

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

 • Obieg wody w przyrodzie - opis, schemat

  Krążenie wody w przyrodzie (inne nazwy: cykl hydrologiczny, obieg wody w przyrodzie) to przemieszczanie się wody w przestrzeni geograficznej połączone z przemianami fazowymi wody. Zachodzą one pod wpływem energii dostarczanej od Słońca i grawitacji ziemskiej. Wyróżniamy wielki obieg wody w przyrodzie (w... Więcej »

 • Morza i oceany - podział wód wszechoceanu

  Ocean światowy (wszechocean) to inaczej wszystkie wody morskie na Ziemi. Stanowią one większość zasobów wód hydrosfery (97%). Morze i oceany pokrywają prawie 71% powierzchni Ziemi. Ich średnia głębokość wynosi ponad 3700 m. Największa głębia oceaniczna (Głębia Challangera) położona jest w Rowie... Więcej »

 • Wody lądowe

  Pod pojęciem wody lądowe rozumiemy:- wody podziemne iwody powierzchniowe (zwane też powierzchniowymi wodami śródlądowymi). Więcej »

 • Zanieczyszczenie wód lądowych i wód morskich - przykłady: eutrofizacja, wycieki ropy, odpady plastikowe

  Zanieczyszczenie wód to wprowadzane do wody substancje nieorganiczne, organiczne, radioaktywne oraz ciepło (np. wody chłodzące z elektrowni cieplnych, charakteryzujące się niedoborem tlenu), powodujące niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody. Przyczyniają się one do... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23